“Kadınların Tasarım Aracılığı İle Güçlendirilmesi” Seminer

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

“Kadınların Tasarım Aracılığı İle Güçlendirilmesi” Seminer

18 Aralık 2016

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden  Doç.Nesrin Türkmen, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Livstycket tarafından 25-26-27 Ekim 2016 tarihlerinde Salt Galata ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirilen “Kadınların Tasarım Aracılığı İle Güçlendirilmesi”adlı seminer , tartışma ve “Dezavantajlı Kadınlar İçin Tasarım Atölyesi: Bulunduğun Yerden Mücadeleye Başla” adlı atölye çalışmalarına konuşmacı olarak katılmıştır.

25 Ekim’de  gerçekleşen  seminerde katılımcıların kadınların ekonomik ve sosyal yaşam şartlarının tasarım aracılığı ile iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinmesi amaçlanmış; benzer inisiyatiflerin Türkiye’de geliştirilebilmesi için katılımcıların teşvik edilmesi  ve birçok farklı meslek dalından  katılımcıyı bir araya getirerek dar gelirli kadınların şartlarının iyileştirilmesine yönelik gelecekte uygulanabilecek projeler için işbirlikleri oluşturmak için çalışılmıştır.  Konuşmacılar seminerde bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalara dair sunumlar üzerinden deneyimlerini anlatmış, yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları engeller, bu engellerin üstesinden nasıl geldikleri ve bu çalışmaların nasıl geliştirilip etkisinin arttırılabileceği konuları üzerinde durmuşlardır.

Birinci Oturumda Dar gelirli kadınların tasarım aracılığı ile hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik deneyimlerin paylaşıldığı etkinliğin İkinci Oturumunda katılımcıların yenilikçi yaklaşımlar için ilham alabilecekleri bir platform sağlamak ve kadınların güçlendirilmesine yönelik daha sürdürülebilir inisiyatifler yaratabilmek için farklı uygulamalar içeren multidisipliner  yaklaşımlar paylaşılmıştır. Oturuma “Geleneğin İzini Süren Çağdaş Tasarımlar ve Sürdürülebilirlik” konulu sunumu ile katılan Doç. Nesrin Türkmen bu proje ile  benzerlikler taşıyan bazı işletme örnekleri ve onların sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütmeye çalıştıkları tasarım ve üretim modelleri ile bölümümüzde tekstil tasarımında sürdürülebilirlik konusuna yönelik yapılmış bazı akademik çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

25 Ekim’de  SALT Galata’da gerçekleşen  “Daha Fazla Güçlenme İçin Kolektif Düşünme” konulu tartışma oturumunda dar gelirli kadınların ekonomik güçlenmelerine yönelik geliştirilebilecek işbirlikleri, farklı aktörlerin üstlenebilecekleri görevler, bu tür projelerin etkilerini artırmak ve sürdürülebilir sonuçlar için yapılabilecekler, geleneksel el üretimlerinin gelişimi ve pazarlanmasının yolları tartışılmış ve daha sürdürülebilir ve daha etkili projeler geliştirebilmek için fikirler üretilmiştir.

27 Ekim 2016’de TAK Kadıköy’de düzenlenen ”Dezavantajlı Kadınlar Tasarım Atölyesi:Bulunduğun Yerden Mücadeleye Başla” için adlı atölye çalışmasında ise Livstycket’in tasarımcılarından Maria Stambro yürütücülüğünde bir workshop yapılmış ve Livstycket’in tasarım yöntemi uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşılmıştır.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences