MÜZİK BÖLÜMÜ

T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI
YARI ZAMANLI MÜZİK PROGRAMI

İLGİLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜNCEL BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ İLE SINAV KILAVUZU NİSAN AYINDA DUYURULARDA[1] AÇIKLANACAKTIR.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik Programında aşağıdaki seviyelerde eğitim verilmektedir;
Yarı Zamanlı 1.,2.,3.,4. sınıflar

[1] https://msgsu.edu.tr/tum-duyurular/

YARI ZAMANLI MÜZİK PROGRAMI GİRİŞ SINAVLARI

İlköğretim 3. ve 4. sınıflara geçen öğrenciler MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik Programı giriş sınavlarına başvurabilirler.

Müzik Programı Giriş Sınavları, “Duyuş Sınavı (I. Eleme)” ve “Çalgı Uyumluluk Sınavı (II. Eleme)” sınavları adı altında iki aşamalı olarak yapılır.

1- Duyuş Sınavı (I. Eleme): Aday sınav komisyonu tarafından piyano ile çalınarak verilecek tek ses, iki ses ve üç sesli akor, tek sesli ezgiyi sesle, ritimleri vuruşla tekrar ederek duyuş, hafıza, kavrayış, müzikal ve sanatsal yeteneklerine ilişkin soruları yanıtlar.

2- Çalgı Uyumluluk Sınavı (II. Eleme): Duyuş sınavını (I. Eleme) geçen adaylar, sınav komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili Sanat Dalı’nın gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesine alınırlar. Başarılı bulunan adaylar sınav komisyonunun kararı doğrultusunda, kontenjanlar dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenen sanat dalına kayıt yaptırmaya hak kazanır.

YARI ZAMANLI MÜZİK PROGRAMI SEVİYE SINAVLARI

Öğrenci alınacak sınıflar kontenjan dahilinde belirlenip güncel duyurularda açıklanır.[2] Kontenjanlar, eğitim-öğretim yılında farklılıklar gösterebilir. Sınıf kontenjanlarının dolu olması durumunda seviye sınavları yapılmayabilir.

İlköğretim 5. ve 6. sınıflara geçen öğrenciler MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik Programı Seviye Sınavlarına başvurabilirler.

İlköğretim 5. sınıfa geçen adaylar Yarı Zamanlı 1. sınıf seviyesi vererek Yarı Zamanlı 2. sınıfa,

İlköğretim 6. sınıfa geçen adaylar Yarı Zamanlı 2. sınıf seviyesi vererek Yarı Zamanlı 3. sınıfa girebilir.

Seviye Sınavları çalgı ve solfej sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

  • Çalgı Seviye Sınavı (I. Aşama): Çalgı Seviye Sınavında adaylar çalgı komisyonu karşısında ilgili sanat dalının seviyesi ve müfredatına uygun seviye sınavı repertuvarını seslendirirler. Çalgı Seviye Sınavı’nda başarı gösteren adaylar Solfej Seviye Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu aşamada başarı gösteremeyen adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar.

Yarı Zamanlı Müzik Programı Çalgı Seviye Sınavı Programı bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:

MSGSÜ İDK YZ Seviye Sınavı Programları

  • Solfej Seviye Sınavı (II. Aşama): İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar solfej seviye sınavlarına girerler. Solfej Seviye Sınavı ilan edilen tarihte ilki sabah yazılı sınav, ikincisi öğleden sonra sözlü sınav olmak üzere iki oturumda yapılır. Yazılı sınavda duyuş, dikte ve teori soruları sorulur. Okuma sınavında ise piyano eşlikli parçalar, ritim okuma parçaları, ritim okuma deşifresi ve piyano eşlikli deşifre istenir. Okuma Sınavında sorulacak eşlikli ve ritim parçalarını içeren güncel dosya, sınavdan iki hafta önce Solfej Seviye Sınavı dosyası web sayfasının duyurular bölümünde ilan edilir.

Yarı Zamanlı Müzik Programı Solfej Seviye Sınavı müfredat bilgileri için; melike.ay@msgsu.edu.tr

[2] https://msgsu.edu.tr/akademik/istanbul-devlet-konservatuvari/duyurular/
https://msgsu.edu.tr/tum-duyurular/
https://msgsu.edu.tr/akademik/istanbul-devlet-konservatuvari/bolumler/muzik-bolumu/duyurular/

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences