Güzel Sanatlar Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR

Enstitümüz lisansüstü programlarına Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa öğrenci kabul edilmektedir.
Güz yarıyılında açılacak programlar ile ilgili bilgiler Mayıs veya Haziran ayında, Bahar yarıyılında açılacak programlar ile ilgili bilgiler ise Aralık ayında Üniversitemiz ana sayfasında ve Enstitümüz web sayfasında yer alan “Duyurular” başlığı altında ilan edilir. İlanda kontenjanlar, mezuniyet alanları, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgelere ait bilgiler yer alır.
Mezuniyet alanına ilişkin şartlar her yarıyıl ilgili Anasanat Dalı Kurullarının önerisi, Enstitü Kurulu ve Üniversite Senatosu kararıyla belirlenir.
Genel koşullar:

  1. İlanda belirtilen mezuniyet alanlarında Lisans/Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, T.C. uyruklu olup yükseköğrenimini yurtdışında tamamlayanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen diploma denklik belgesine sahip olmak.
  2. Yabancı dil bilgisi ön koşulu olan yüksek lisans programlarına ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda adayların ana dilleri dışında merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarından ilgili ilanda belirtilen puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadiline ve geçerlilik tarihine haiz sınav sonuç belgesi sunmak.
  3. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.
  4. İlgili ilanda talep edilen diğer belgeler.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARI

Genel koşullar:

1- Yabancı uyruklu adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlarda;
-Yüksek Lisans Programları için Lisans,
-Sanatta Yeterlik Programları için Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları,
2- Yabancı uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen diploma denklik belgesine sahip olmaları,
3- Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan veya Üniversitemiz SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından yapılan “Türkçe Dil Sınavından” başarılı olmaları (lisans/yüksek lisans öğrenimini ülkemizde tamamlayanlardan istenmez),
4- Yabancı dil bilgisi ön koşulu olan yüksek lisans programlarına ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda adayların ana dilleri dışında merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarından ilgili ilanda belirtilen puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadiline ve geçerlilik tarihine haiz sınav sonuç belgesi sunmak.
5- Yabancı uyruklu adaylar da ilgili dönem ilanında istenen diğer belgeleri de başvuru esnasında sunmak zorundadırlar. Aşağıda yer alan belgeler dışında da belge talep edilebileceği göz önünde bulundurularak ilgili dönem ilanının dikkatle incelenmesi gerekmektedir:
-Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının ve
transkriptlerinin yabancı elçiliklerce (veya konsolosluk) Türkçe’ye çevrilmiş ve
onaylanmış nüshaları (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.)
-Portfolyo, niyet mektubu, vb.
-Pasaportta kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi.
Her aday tek bir programa başvurabilir. Başvurusu kabul edilen aday ilanda belirtilen tarihlerde Anasanat Dalı Başkanlığınca yapılacak sınav ve/veya mülakata katılır. Sınav ve/veya mülakattan yüksek lisans için en az 65, sanatta yeterlik içinse en az 75 puan alan aday başarılı kabul edilir ve kayıt yapmaya hak kazanır.
Kayıt için adaylar ilgili ilanda istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurur.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences