Güzel Sanatlar Enstitüsü

TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Enstitümüz tez aşamasındaki öğrencilerimizin 1999 tarihli tez/eser hazırlama yönergesi yerine 2017 tarihli üniversitemiz tez/eser metni yazım kılavuzunu kullanması rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçen öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere tez/eser metinleri 2017 tez/eser metni yazım kılavuzuna göre hazırlanacaktır.
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminden önce tez aşamasına geçen öğrencilerimiz tercihleri ve danışmanlarının bilgisi doğrultusunda 1999 tarihli tez/eser hazırlama yönergesini veya 2017 tarihli üniversitemiz tez/eser metni yazım kılavuzunu kullanabileceklerdir.

Tezlerin elektronik ortamda toplanması
2017 Tarihli Tez/Eser Metni Yazım Kılavuzu
2017 Tarihli Tez/Eser Metni Yazım Kılavuzu Ekleri
Sanatta Yeterlik Öğrencilerinin Yayın ve/veya Sanat/Tasarım Çalışması Sunmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
MSGSÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği
Benzerlik Raporu Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences