GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Tarihçe:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı; Moda Konfeksiyon Programı adıyla ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim vermek üzere Bakırköy Sümerbank binasında 1988 –1989 yılında öğretime başladı ve ilk mezunlarını 1990 yılında verdi. 2001 yılında MEB-YÖK Projesi kapsamında Moda Konfeksiyon Programı, Tekstil Programı adını aldı. 1997-2011 yılları arasında Yedikule Yerleşkesinde öğretim hizmeti verdi. 2009 yılında Tekstil Programı, Giyim Üretim Teknolojisi Programı adını aldı. 2011 yılından itibaren Bomonti Yerleşkesinde öğretime devam etmektedir.

Programının Amacı

Giyim Üretim Teknolojisi Programının amacı giyim üretim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımına açık; ürün ve süreçleri teknolojik, çevresel ve toplumsal duyarlılıkları dikkate alarak, optimum şartlarda planlayabilme, üretebilme ve yönetebilme becerilerine sahip; sektörün ihtiyaçlarını sanat, estetik ve tasarım referansı ile karşılayabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir. Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayacak bir eğitim programı oluşturmak; tasarım ve bilim alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek; ulusal ve uluslar arası sergi, seminer, çalıştay, kongre, konser, gösteri, ve benzeri etkinliklere yeni bilgi, sanat eseri ve tasarım ürünlerini akademik çevre sosyal bilinci gelişmiş, çağdaş mesleki donanıma sahip, yeniliklere açık, rekabetçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Sanat, tasarım ve bilim alanlarında ulusal ve uluslararası olarak saygınlığı artan, önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından birisi olmak; gerçekleştirdiği yenilikçi ve akademik çalışmalar ve yetiştirdiği nitelikli mezunları, bilim ve sanat adamları ile akademik ve toplumsal yaşama, sanayi ve iş dünyasına katkıda bulunmak ve yön vermektir.

Programlar

İki yıllık ön lisans programı olan Üretim Teknolojisi Programında, öğrencilere bilgiyi uygulayarak öğreten çalışma ortamı sunulmakta esnek öğrenim ve uygulama modelleri ile kendilerini ifade etme imkânı sağlanmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi göz önünde bulundurularak güncellediğimiz programlarımızda sektörün devamlılığı için teknolojik ve yapısal gelişmelere uyum sağlayabilecek, bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen, üretime dönüştürebilen, sürekli değişim ve gelişime açık tekniker seviyesinde nitelikli eleman yetiştirilmektedir.

İş Alanları

Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon ihracatında söz sahibi olan İstanbul ilinde yer alması, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile gerçekleştirilen işbirliği ve teknolojik donanımların mezun öğrencilerin yeterliliklerine uygun olarak istihdam edilmesinde öğrencilerimiz için  büyük avantaj sağlamaktadır. Mezun öğrencilerimizin bugünkü konumları incelendiğinde lisans öğrenimine devam edenler dışında istihdamın %100’e yakın olduğu, çalışan öğrencilerimizin pozisyonlarının aldıkları eğitime ve mesleki yeterliliklerine uygun olduğu görülmektedir. Öğrencilerimiz Tasarım, Modelhane, Üretim Planlama, Üretim, Kalite, Mağazacılık ve Perakende Üretim Süreçlerikonularında gerekli teorik ve uygulama becerisine sahip olarak mezun olmaktadır.

İletişim

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya BULUÇ

Bölüm Başkan Yardımcıları
Bölüm Sekreteri

Ayşe BASILGAN

Telefon

(0212) 243 53 43-6138

e-posta

giyim@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences