Merkez Hakkında

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 Kuruluş tarihi     : 04.08.1986

Merkezin amaçları;

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak ve yayımlamak, bu alandaki iç ve dış yayınları derleyerek referans kaynağı olabilecek bir arşiv ve dökümantasyon birimi kurmak, öğretimde kullanılmak üzere, uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübe ve ürünleri toplamak ve ders aracı şekline getirmek, üniversiteler ile ilgili kamusal ve özel Kurum ve Kuruluşlar arasında danışma, eğitim, araştırma ve haberleşme ilişkileri kurmak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin birimlerinden yararlanarak ve onlarla işbirliği yaparak; Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihine ait anıt, heykel, büst, mask, resim, portre, fotoğraf, film, yazı, mimari proje, hitabet, beste, şiir ve benzeri sanat eserlerinin diyapozitif, resim, röprodüksiyon, ses bandı, nota, maket vb. gibi örneklerini derlemek; gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için hazırlık çalışmaları yapmak, bu konulardaki yarışma jürilerine istenildiğinde katılmak veya aday göstermek, Merkezin yukarda yazılı amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için kurs, seminer, konser, konferans, sempozyum, kollokyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek.

Etkinlikler

2021

Merkez Web Sayfası

Yönetim

Merkez Müdürü
: Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU (ismail.turkoglu@msgsu.edu.tr)
Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU (ismail.turkoglu@msgsu.edu.tr)
Müdür Yardımcısı
: Doç. Dr. Tuğba ERAY BİBER (tuğba.eray.biber@msgsu.edu.tr)
Doç. Dr. Tuğba ERAY BİBER (tuğba.eray.biber@msgsu.edu.tr)
Adres:
: Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti / Şişli
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti / Şişli
Telefon:
: 0212 246 00 11
0212 246 00 11
E-Posta:
:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU
: Merkez Müdürü
Merkez Müdürü
Doç. Dr. Tuğba ERAY BİBER
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Zeynep AYCIBIN SEYİTKIRAN
: Asıl Üye
Asıl Üye
Doç. Dr. Gülseren DURSUN
: Asıl Üye
Asıl Üye
Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYRAM
: Asıl Üye
Asıl Üye

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences