Merkez Hakkında

ŞEHİRCİLİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     : 09.04.1984

Merkezin amaçları; genel anlamda şehirler ve insan yerleşmeleriyle ilgili konularda yaygın, derinlemesine ve interdisipliner çalışmalar yapmak suretiyle mesleki ve bilimsel uygulama ve araştırma süreçlerine katkıda bulunmak; ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör ve sivil toplum alanından kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel ve mesleki çalışmalar gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kişilerin talep ettikleri çalışmaları gerçekleştirmek veya yardımcı olmak, bu çerçevede işbirlikleri geliştirmek ve nihayet üniversitenin ilgili öğretim programlarına sürdürülen çalışmalar ve kurumsal işbirlikleri üzerinden mesleki ve bilimsel nitelikte destek sunmaktır.

Etkinlikler

2023

2022

Yönetim

Merkez Müdürü
: Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN (murat.yalcintan@msgsu.edu.tr)
Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN (murat.yalcintan@msgsu.edu.tr)
Müdür Yardımcısı
: Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER KAYNARCA (gizem.aksumer@msgsu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER KAYNARCA (gizem.aksumer@msgsu.edu.tr)
Adres:
:
Telefon:
:
E-Posta:
: sehircilik.merkez@msgsu.edu.tr
sehircilik.merkez@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
: Merkez Müdürü
Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER KAYNARCA
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. A. Erdem ERBAŞ
: Asıl Üye
Asıl Üye
Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
: Asıl Üye
Asıl Üye
Prof. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK
: Asıl Üye
Asıl Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TEZER ÇILĞIN
: Yedek Üye
Yedek Üye
Arş. Gör. Elif HANT
: Yedek Üye
Yedek Üye

Güncel Çalışmalar

2023 yılı Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından Merkez faaliyetlerini depremle ilişkili konulara yoğunlaştırmış olup ilgili birimler üzerinden öğretim elemanı ve lisansüstü öğrencilerine yönelik açık davet ile gönüllü bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Grubun adı depremde kaybettiğimiz Üniversitemiz Şehircilik doktora programımızdan yeni mezun Kırklareli Üniversitesinden öğretim elemanı arkadaşımızın anısına Fatma Önder Özşeker Deprem Çalışmaları Grubu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda;

  • UNDP ile imzalanan bir anlaşma çerçevesinde “Hatay’da Hareketlilik Ekseninde İnsan Hikayeleri ve İhtiyaçlar” başlıklı ortak bir araştırma sürdürülmekte;
  • Planlama ve deprem ilişkisinin sorgulandığı bir araştırma projesi geliştirilmekte;
  • Deprem, sivil toplum ve dayanışma ilişkilerinin sürekliliğine odaklanmış bir araştırma projesi geliştirilmekte;
  • Bir seminer ya da podcast dizisi ile bilimsel araştırmaları destekleyici etkinlikler planlanmakta;
  • Nihayet planlama ve deprem ilişkisini merkezine alan bir arşiv hazırlanmaktadır.

Gönüllülük üzerinden ilerleyen çalışmalara katkı sunmak isteyenlerin Merkez eposta adresi üzerinden iletişime geçmeleri rica olunur.

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences