Merkez Hakkında

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 24.01.2014

Faaliyet Kapsamı:

a) Amaçları doğrultusunda yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile projeler yapmak ve yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişiler, araştırma merkezleri, üniversite ve akademiler, enstitüler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.

c) Amaca ilişkin konularda, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlara iş birliği esaslı katkı yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek.

ç) Seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri gibi çeşitli bilimsel toplantı ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek ve bilimsel kitap, rapor, dergi, web sitesi, ve benzeri yayın yapmak.

d) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

e) İlgili yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle birlikte araştırma ve geliştirme, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

f) Eğitim ve öğretim destek faaliyetlerine katkıda bulunmak.

g) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, yerleşim mekanlarında yaşam kalitesinin arttırılması amaçlı yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm konularında ülke genelinde bilincin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini de yerine getirmek.

ğ) Merkezin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve projelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve kontrol görevini yerine getirmek.

h) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences