Eğitimlerimiz

Merkez Hakkında

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 01.11.2012

Faaliyet Kapsamı:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Doç. Dr. Emine Sibel HATTAP
Doç. Dr. Emine Sibel HATTAP
: sibel.hattap@msgsu.edu.tr
sibel.hattap@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Doç. Dr. Kevser GÜRCAN
Doç. Dr. Kevser GÜRCAN
: kevser.gurcan@msgsu.edu.tr
kevser.gurcan@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Emine Sibel HATTAP
Doç. Dr. Kevser GÜRCAN
Prof. Dr. Papatya SEÇKİN
Doç. Dr. Nuri SEÇGİN
Doç. Dr. İlker BORAN
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Halit CANOL
Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÖZBİR KÖYLÜ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / SEM

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.