Doç. Nesrin Türkmen “Giyim Sektöründe Sürdürülebilirliğe Yön Veren İnovatif İş Modelleri”, IRDITECH 2018

Etkinlikler

Geriye Dön

Doç. Nesrin Türkmen “Giyim Sektöründe Sürdürülebilirliğe Yön Veren İnovatif İş Modelleri”, IRDITECH 2018

1 Ekim 2018

Bölümümüz öğretim üyelerinden  Doç. Nesrin Türkmen ve yüksek lisans öğrencilerimizden İrem Soyak Çırakoğlu, 18 Mayıs 2018 tarihinde Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Fakültesi tarafından düzenlenen “IRDITECH 2018” Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresine “Giyim Sektöründe Sürdürülebilirliğe Yön Veren İnovatif İş Modelleri” başlıklı sözlü bildiri ile katılmışlardır.

Bildiri özeti aşağıdadır;

 

Günümüzde “al-kullan-at” esasına dayanan ve çizgisel olarak tanımlanan giyim sektörünün ticari ve çevresel sürdürülebilirliği, sektörün küresel hacminin büyüklüğü dikkate alındığında oldukça önem taşımaktadır. Doğal kaynakların kullanımında küresel sınırlara yaklaşılması, ortaya çıkan çevresel yük ve tedarik zincirlerinin barındırdığı olumsuz çalışma koşulları ele alındığında, mevcut üretim ve tüketim mekanizmalarında sistem değişimlerine  ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Tekstil alanında sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar, çoğunlukla mevcut ticari modeller çerçevesinde kaynak tüketimi ve atık üretimi sorunlarına odaklıyken, geçtiğimiz yıllarda birçok endüstri kolunda gözlemlenen inovatif yaklaşımlar, giyim ürünleri sektöründe de sistemsel düzeyde değişim odaklı stratejileri gündeme getirmektedir.

Çalışmada, yakın dönemde giyim ürünleri üretimi ve perakende alanlarında gözlemlenen yenilikler doğrultusunda giyim sektöründe geleneksel ticari modellere alternatif teşkil eden inovatif iş modelleri incelenerek, sürdürülebilirlik açısından olumlu değişim yaratma potansiyeli taşıyan başlıca yaklaşımlar, “Döngüsel ekonomi”, “Kolaboratif Tüketim” ve “Şeffaflık” başlıkları altında  ele alınmaktadır.

Doç. Nesrin Türkmen, İrem Soyak Çırakoğlu
Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences