SÜLEYMAN SAİM TEKCAN / DÖNGÜSEL SEYİR

Etkinlikler

Geriye Dön

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN / DÖNGÜSEL SEYİR

3 Mart 2018

Afiş için tıklayınız.

PRESS RELEASE / BASIN BÜLTENİ

DÖNGÜSEL SEYİR  I  SÜLEYMAN SAİM TEKCAN

3-30 MART 2018,  MSGSÜ TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN’IN UZUN ZAMANDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KAPSAMLI PROJESİ; “DÖNGÜSEL SEYİR” BAŞLIKLI SERGİ 3-30 MART 2018 TARİHLERİ ARASINDA MSGSÜ TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE İZLEYİCİSİ İLE BULUŞUYOR…

  • KÜRATÖRLÜĞÜNÜ DİLEK KARAAZİZ ŞENER’İN ÜSTLENDİĞİ SERGİNİN YERLEŞİMİNİ GRAFİK TASARIMCISI YEŞİM DEMİR VE MİMAR NEVZAT SAYIN BIRLIKTE HAZIRLADI.
  • SERGİDE SANATÇININ GENİŞ ZAMAN ARALIĞINDAN SEÇİLEN RESİM VE HEYKELLERİ ÖZEL BİR İZLEK İLE SUNULUYOR.
  • SANATÇININ BU SERGİ İÇİN ÇALIŞTIĞI YENİ İŞLERİNDEN, 3.5 METRE BOYUNDA BİR ALÜMİNYUM HEYKEL İSE ASAŞ SANAT’IN DESTEĞİ İLE ATÖLYELERİNDE ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI.
  • SERGİ SÜRESİNCE DEVAM EDECEK ETKİNLİKLERİN VE SERGİ TURLARININ YANI SIRA   20 MART’TA SUNAY AKIN İLE BİR SANATÇI SÖYLEŞİSİ DE SERGİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Süleyman Saim Tekcan’ın uzun bir aradan sonra geniş kapsamda açacağı önemli bir proje sergisi olan “Döngüsel Seyir” başlıklı sergi için, uzun süredir hazırlıklar devam etmekte. Bu çerçevede sanatçı bir yandan yeni heykel ve resimlerini üretirken, diğer yandan da sergi için ortak bir çalışma platformu sağladığı küratöryel ekip ve tasarım ekibi ile beraber serginin içeriğine uygun özel bir seçki ile daha önce üretilmiş eserlerinden de özenli bir koleksiyon oluşturdu. Sonucunda, izleyicisinin merakla beklediği gösterim, 3 Mart’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu’nda gerçekleşecek açılış ile başlayacak süreçte 30 Mart’a dek devam edecek.

Her sergi, sanatçının zamanına açılan bir kapıdır.

“Döngüsel Seyir” sergisi ise Süleyman Saim Tekcan’ın sanatındaki zaman dizgesini zamansızlığa doğru odaklayarak,  izleyicisini daha farklı bir gözle ve bilindik algılarından arındırarak, bütünsel sürecini sağlam temelli bir düşünsel bağlama taşır.

 “Döngüsel Seyir” sergisinin küratörü Dilek Karaaziz Şener’in kaleme aldığı yayın yazısında, sanatçının sanatının kaynağına ve genel anlamda sergiye dair ifadeleri şöyledir:

Süleyman Saim Tekcan’ın altmış yılda, kararlı, üretken ve her anın kendi gerçekliğiyle yoğrularak yapılanan döngüsel seyrinin süreci söz konusudur. Öncelikle resminde somut ve soyutun halleri ince bir çizgi ile ayrılır. Beslendiği coğrafya ve çocukluğunun ait olduğu kökenleri, biçim verme yoluyla kendi düşünsel dünyasından izleyiciye sunar. Sanatla yoğrulmuş bir insandır Tekcan. Tutarlı, inançlı ve ne yapmak istediğinin farkında olan, biçim ile oynayan, imge ile hesaplaşan, ifade ile aynı bedeni düşünsel bağlamda düğüm düğüm birbirine ekleyen, sürekli üreten ve kendi döngüsünde tekrara ve aynılığa düşme kuyusunun tuzaklarından uzak duran, bazen de zamanı es geçebilen farklı bir düzlemde yol alır.”

“Kaynaklardan beslenme, coğrafyasının kültür katmanları arasındaki yolculuklarından esinlenmek, ister kişisel isterse kolektif bellekle taşınan unsurlar sanatı ile buluşur. Sanatın varlığındaki sorgulama ise bizi yeniden sanat yapıtının kaynağına sürükler ve bırakır. Tekcan’ın böylesi bir önermeyi oluşturmaktaki amacı, iki yola açılıyor ve bu yolları yeniden tek bir noktada topluyor.  Birincisi kaynağından beslenen sanatçı oluşu, ikincisi ise kaynağını evrensel dile aktarabilen ve yıllarını zaman dizgesi olarak birinin bir diğeriyle ilintilendirilmesi prensibine sadık kalışıdır. Her iki yolun da birleştiği yön formların özgürleşmesidir. Moda temalar, bilindik detaylar, altı sır dolu anlamlardan daha çok belirgin bir üslup anlayışı ve içeriğine sıkı sıkıya bağlılık söz konusudur.”

Süleyman Saim Tekcan’ın Döngüsel Seyir sergisinin amacı, retrospektif  bir anlayışta, sanatçının zaman dizgesini adım adım takip ederek izleyiciye sunmak değildir. Serginin akışından da anlaşılacağı üzere -ki bu akışın tarihsel bir süreci yansıtması gerekliliği gibi yanılsamayı engelleyerek- sanatçının resimlerinin tarih dizimi gözetmeksizin birbirlerini nasıl etkiledikleri, nasıl okundukları ve iç içelikleriyle aslında dönemsellikten daha çok sanatsal kaygıların problemleriyle Tekcan’ın farklı bir yönü aktarılmaktadır. Yüzeyler desenlerle, desenler çok rahatlıkla yağlıboyalarla ve de lavilerle konuşmakta, sergi mekânın merkezine yerleşen heykeller ile de yüzey-hacim etkileşiminin okumaları sağlanmaktadır. Yüzeydeki soyut sembol karşısındaki at figürüne seslenir: “Deneyim, üretim ve sonunda mekândaki paylaşım hepimizde saklı kalmış bir yol hikâyesidir.”

Sergi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 3 Mart -30 Mart 2018 tarihleri arasında görülebilir.

Açılış Tarih: 3 Mart 2018

Saat: 15.00-20.30

Yer: MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu

Daha detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz;

Proje Koordinatörü : Elif EVİN elifevin@ttmail.com  0 532 6140345

Sergi Satış ve Pazarlama Direktörü ; Figen Yılmaz figenyilmaz38@gmail.com  0 532 2637022

Sergi İletişim Direktörü ; Seçil Erden Alp secilerdenalp@gmail.com  0 533 2480040

 

 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences