TARİH KONUŞUYOR KONFERANSLARI

Etkinlikler

Geriye Dön

TARİH KONUŞUYOR KONFERANSLARI

18 Mart 2016

Değerli Üniversitemiz Mensupları

 

Tarih Bölümü yeni bir etkinlik olarak “TARİH Konuşuyor Konferansları” dizisini başlatmaktadır. Konferanslar dizimiz aylık periyodik bir çerçevede düzenlenecek olup, ilk konferansımızın konuğu, MSGSÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kenan Eren’dir. Kendisi “les sanctuaires et l’espace de l’Ionie à l’époque archaique (Arkaik Devirde İonya kutsal alanları ve İonya coğrafyası)” başlıklı doktora tezini Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Eren’in başlıca çalışma alanlarını “Batı Anadolu’nun Arkaik Dönemi” ve “Eski Yunan’da kent (polis) algısı” ve “Kült aktiviteleri” gibi ilgi çekici konular oluşturmaktadır.

Konferaslar dizisinin ilk başlığı “Aphrodisias’ta Roma Döneminde Kadimliğin Temsili”dir. Aphrodisias Antik Kenti, özellikle son 50 yılda yoğunlaşan kazı çalışmaları sonrasında önemli bir ilgi alanı haline gelmiştir. Kentin bugün sahip olduğu arkeolojik önem büyük ölçüde mermerden yapılmış mimarinin ve mimari ile ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi bir şekilde korunmuş olmasından gelir. Bu özelliği sayesinde Asya eyaletinde Roma dönemi mermer kültürünün iyi araştırılıp anlaşılmasını sağlayan kentlerden biri olmuştur. Aphrodisias kenti Helenistik Dönem ’de, bulunduğu bölge içi özel bir öneme sahip olduğu anlaşılan Afrodit Kutsal Alanı etrafında kurulmuştur. Arkeolojik araştırmalar kutsal alanın köklerinin arkaik döneme kadar indiğini göstermektedir ve bu dönemle ilişkilendirilen önemli buluntu guruplarından birisini mermerden aslan heykellerine ait parçalar oluşturur. Bu konferans kapsamında da kazılarda ele geçmiş olan arkaik buluntuların kutsal alanda ikincil bir kullanımla ilişkili olma ihtimali sorgulanacak ve bu bağlamda da Roma Dönemi’nde arkaik buluntuların hala sergileniyor olmasının olası sebepleri araştırılacaktır. Konuşmanın ikinci bölümünün konusu ise, kutsal alanın özgün Afrodit kült heykelinin genelde Anadolulu kadim köklerle ilişkilendirilen ikonografisinin sorgulanması ve kült heykeli aslında saf bir Hellenistik Dönem yaratısı mıdır sorusu oluşturmaktadır. Bütün bu verilerin değerlendirmesi sonucunda ise, kutsal alanın prestijini arttırmak amacıyla buradaki kültün kadimliğini temsil eden görsel bir dilin oluşturulma süreci farklı boyutlarıyla tartışılmaya açılacaktır.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, tarihi süreç içinde kültürel geçmişinin izlerinin bilimsel bir çerçevede ele alınması, şüphesiz insanlığın ortak kültürel geçmişinin doğru anlaşılması ve tanımlanmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere bu arkeolojik kalıntılar, tarihi eser olmalarının yanında, geçmişin anlaşılması için tarihi bilimsel delil durumundadırlar. Esasen, Anadolu Eskiçağ Tarihi alanında yapılan araştırmaların çoğunda görüldüğü üzere, Anadolu’daki polis kent devletleri mercek altında araştırılmaktadırlar. Bu itibarla sizlerin dinleyici olarak konferansımıza katılımınızdan onur duyarız.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences