Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

Akademik Takvim Değişikliği

8 Şubat 2023
Üniversitemiz Senatosunun 08.02.2022 Tarih ve 3/1 Sayılı kararı doğrultusunda Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Akademik Takvimlerinde değişiklik yapılmıştır. Bütünleme sınavları 20-24 Şubat 2023, Lisansüstü Programlara Giriş Sınavları 20-22 Şubat 2023 tarihlerine ertelenmiştir.

Ön Lisans-Lisans Takvimi

Lisansüstü Takvimi

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.