GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Genel Duyurular

Geriye Dön

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

8 Şubat 2016

3 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren “MSGSÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” (http://www.msgsu.edu.tr/faculties/fakulte-ornek-duzeltilecek web sayfasında yer alan Yönetmelik) ile Sanatta Yeterlik öğrencileri için bir takım yenilikler getirilmiştir.

            Bu bağlamda; daha önceki tarihlerde Tez/Eser Önerisini vermiş olan öğrenciler ile Üniversitemiz Senatosu’nun 10.11.2015 tarih ve 14 sayılı kararının “Ders aşamasını başarıyla tamamlamış, ancak tez/eser çalışması önerisi vermemiş veya tez/eser çalışması önerisi Enstitüler tarafından kabul edilmemiş öğrenciler için tez/eser çalışması İzleme Komitesi kurulması, tez/eser çalışması önerisi savunması yapılması ve devamında yönetmelikte bulunan ilgili diğer maddelerin uygulanmasına” ilişkin 2. Maddesi gereğince Tez/Eser Önerisi verecek olan Sanatta Yeterlik öğrencileri sadece “Tez İzleme Komitelerine”tabi olacaklardır.

            Bu nedenle 10 Mart 2016 tarihli 4 nolu Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısında, en erken 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı itibariyle mezun olmayı planlayan Sanatta Yeterlik öğrencilerinin en az bir kere Tez İzleme Komitesi’ne girmeleri gerektiğinden, aşağıdaki tarihleri kapsayan bir takvim belirlenmiştir.

            Tez/Eser önerisi vermiş olan öğrencilerimizin ilgili tarihlerde Tez İzleme Jürisine girebilmeleri için Bölüm Başkanlıkları ile irtibata geçmelerini, henüz Tez/Eser Önerisini vermemiş ve/veya önerisi Enstitü Yönetim Kurulunca Onaylanmamış aktif (Kayıt Yenilemiş)ve 8 Şubat 2016 tarihine kadar ders yükümlülüğünü yerine getirmişSanatta Yeterlik öğrencilerinin önerilerini verebilecekleri hususunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEZ İZLEME KOMİTESİ TAKVİMİ

2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı; 21 Mart-29 Nisan 2016

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı; 17 Ekim-18 Kasım 2016*

 (*2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimi henüz netleşmediğinden, anılan tarihlerde değişiklik olması durumunda tekrar duyuru yapılacaktır.)

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences