GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Genel Duyurular

Geriye Dön

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

20 Nisan 2016

20 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği” ile ilişik kesme işlemleri yeniden aktif hale getirilmiş olup, Sanatta Yeterlik öğrencilerinin iki defa üst üste Te İzleme Komitesine girmemesi durumunda ilişikleri kesilecektir.

Bu bağlamda; daha önceki tarihlerde Tez/Eser Önerisini vermiş olan öğrenciler ile Üniversitemiz Senatosu’nun 10.11.2015 tarih ve 14 sayılı kararının “Ders aşamasını başarıyla tamamlamış, ancak tez/eser çalışması önerisi vermemiş veya tez/eser çalışması önerisi Enstitüler tarafından kabul edilmemiş öğrenciler için tez/eser çalışması İzleme Komitesi kurulması, tez/eser çalışması önerisi savunması yapılması ve devamında yönetmelikte bulunan ilgili diğer maddelerin uygulanmasına” ilişkin 2. Maddesi gereğince Tez/Eser Önerisi verecek olan Sanatta Yeterlik öğrencileri sadece “Tez İzleme Komitelerine”tabi olacaklardır.

Tez/Eser önerisi vermiş olan ve 1 Aralık 2016-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Yeterlik Sınavına girip başarılı olan öğrencilerimizin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen tarihlerde Tez İzleme Komitesine girebilmeleri için Bölüm Başkanlıkları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ TAKVİMİ

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı; 13 Mart-14 Nisan 2017

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences