Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

İlişiği Kesilen Öğrencilerimize Duyuru

14 Kasım 2022

2/10/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararına göre;
1. Azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle Üniversitemizden 5/7/2022 ile 7/11/2022
tarihleri arasında ilişkileri kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri ile aynı tarihler arasında
ilgili aşamalardaki azami süreleri aştıkları için ilişikleri kesilen lisansüstü öğrenciler,
2. Kayıt yenilemedikleri için Üniversitemizden 5/7/2022 ile 7/11/2022 tarihleri arasında ilişkileri
kesilen öğrenciler,
7/11/2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde ilgili Kanun ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 83 üncü madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences