SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALINA BAĞLI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Genel Duyurular

Geriye Dön

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALINA BAĞLI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

31 Ocak 2019

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALINA BAĞLI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına bağlı lisansüstü programlara

(Eski Türk Dili YL, Eski Türk Dili DR,  Eski Türk Edebiyatı YL, Yeni Türk Edebiyatı YL, Yeni Türk Edebiyatı DR, Yeni Türk Dili YL)

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yapılan başvuruların -adayların hakları saklı tutularak- , 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yapılacak sınava aktarılmasına karar verilmiştir.

30.01.2019 tarih, 3/1 sayılı Senato Kararı:

KARAR:1

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün; Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili doktora programlarının açılamadığı, YÖK. Başkanlığının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” hakkındaki 15.01.2015 tarih, 1913 sayılı yazısı gereğince akademik verimlilik hedefine uygun olarak bütün programlarda doktora açılabilmesi amacıyla yeni bir program modeli için başlatılan çalışmanın henüz tamamlanamadığı ve bu nedenle  2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü programlara yapılan başvuruların   –adayların hakları saklı tutularak- , 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yapılacak sınava aktarılmasına ilişkin 30.01.2019 tarih, 1815 sayılı yazısı ve eki Enstitü Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulunun önerisi doğrultusunda, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına bağlı lisansüstü programlara (Eski Türk Dili YL, Eski Türk Dili DR,  Eski Türk Edebiyatı YL, Yeni Türk Edebiyatı YL, Yeni Türk Edebiyatı DR, Yeni Türk Dili YL) 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yapılan başvuruların -adayların hakları saklı tutularak- , 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yapılacak sınava aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences