TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI HK.

Genel Duyurular

Geriye Dön

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI HK.

4 Aralık 2017

Taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar daimi kamu işçisi statüsüne alınacaktır.

24.12.2017 tarihli 30280 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’nın 127’ci maddesi gereği;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62’nci maddesinin (e) bendinde yapılan düzenlemeye göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında, bu Kanun ve diğer mevzuat hükümler uyarınca İhale konusu işte çalışan personeller daimi kamu işçisi statüsüne alınacaktır.

Başvuru tarihi: 02-12 Ocak 2018

Başvuru Yeri: Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü

Not: Başvuru dilekçe formu Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğünden alınarak doldurulacaktır.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences