TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ SINAVLARIYLA İLGİLİ DUYURU

Genel Duyurular

Geriye Dön

TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ SINAVLARIYLA İLGİLİ DUYURU

19 Mayıs 2018

Temel Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programı giriş sınavı iki aşama şeklinde yapılacaktır;

Birinci aşama sınavı iki bölümden oluşmaktadır:

  • 1 kuramsal sınav:18 Haziran 2018 günü 10:00-11:00 saatleri arasında Mimarlık Orta Holde yapılacaktır.

  • 2- uygulama sınavı:18 Haziran 2018 günü13:30-16:30 saatleri arasında Mimarlık Orta Holde yapılacaktır.

Uygulama sınavına getirilmesi gereken malzemeler:

• Kurşun Kalem

• Silgi

• Yapıştırıcı

• Makas

• Gönye, cetvel vs.

• 50×70 cm altlık

Bu iki sınavın ortalamasından yüzde 60 ve üzerinde puan alan adaylar ikinci aşamaya girmeye hak kazanacaktır.

İkinci aşama sınavı, mülakat ile portfolyo ve niyet mektubu değerlendirmesi şeklinde yapılacaktır.

Adayların toplam puanları belirlenirken, mülakatın ağırlığı yüzde 30, portfolyonunki yüzde 30, niyet mektubununki yüzde 40 olarak hesaplanacaktır.

İkinci aşama sınavı,

19-20 Haziran 2018 tarihlerinde, 09:30-12:30 ve 13:30 – 16:30 saatleri arasında 225 no’lu derslikte yapılacaktır.

*Sınavdan başarılı olarak kesin kayıt hakkı kazananlar Sınav Jürisi gerekli gördüğü takdirde Ana Sanat Dalı Programımızın Sanatsal Hazırlık Eğitimi’ne tabi tutulacaklardır.

Temel Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı giriş sınavı iki aşama şeklinde yapılacaktır;

Birinci aşama sınavı iki bölümden oluşmaktadır:

  • 1 kuramsal sınav:18 Haziran 2018 günü 10:00-11:00 saatleri arasında 226 nolu derslikte yapılacaktır.

  • 2- uygulama sınavı:18 Haziran 2018 günü13:30-16:30 saatleri arasında 226 nolu derslikte yapılacaktır.

Uygulama sınavına getirilmesi gereken malzemeler:

• Kurşun Kalem

• Silgi

• Yapıştırıcı

• Makas

• Gönye, cetvel vs.

• 50×70 cm altlık

İkinci aşama sınavı, mülakat ile portfolyo ve niyet mektubu değerlendirmesi şeklinde yapılacaktır.

Adayların toplam puanları belirlenirken, mülakatın ağırlığı yüzde 30, portfolyonunki yüzde 30, niyet mektubununki yüzde 40 olarak hesaplanacaktır.

İkinci aşama sınavı,

19-20 Haziran 2018 tarihlerinde, 09:30-12:30 ve 13:30 – 16:30 saatleri arasında 226 no’lu derslikte yapılacaktır.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences