TÜM KMS KULLANICILARININ DİKKATİNE;

Genel Duyurular

Geriye Dön

TÜM KMS KULLANICILARININ DİKKATİNE;

21 Mayıs 2016

Tüm bakanlıklara ve bakanlıkların bağlı/ilgili/ilişkili/koordine kuruluşlarına gönderilen 10/04/2015 tarih ve 157 sayılı; mahalli idarelere gönderilen 28/07/2015 tarih ve 297 sayılı; tüm üniversitelere gönderilen 28/07/2015 tarih ve 298 sayılı yazılarımızın ekinde yer alan Çalışma Esasları’nın 11. Maddesinde; KMS kayıt işlemlerini tamamlayan kurum ve kuruluşların, kurumsal internet sitelerinde yer alan “Mevzuat” sayfaları yerine KMS üzerinden sadece kuruma ait mevzuat kayıtlarının sunulacağı “https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/DETSİS Numarası” internet adresine bağlantı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
İnternet adresi içerisinde yer alan DETSİS Numarası, KAYSİS’te bulunan Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde ilgili kurum ve kuruluş için tanımlanan DETSİS numarasıdır. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nın DETSİS Numarası “24322010” şeklindedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı için KMS internet adresi “https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24322010” şeklinde olacaktır.
Söz konusu internet sayfalarında halihazırda kurumlar tarafından KMS’ye kaydedilen mevzuat ve Resmi Gazete’de yayımlanmış kurum yönetmelikleri listelenmektedir. Listelerde kanun, kanun hükmünde kararname veya tüzük gibi Resmi Gazete’de yayımlanmış diğer mevzuatın da yer alabilmesi için “https://yetkili.kaysis.gov.tr” adresi üzerinden e-posta ekinde belirtildiği şekilde etiketleme işlemlerinin yapılabilme imkanı sağlanmıştır. Söz konusu ek dosya KMS Kullanım Kılavuzunun ilgili bölümüne işlenmiştir. Örneğin bir üniversite ilgili listede 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yi, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği veya yükseköğretime ilişkin benzer mevzuata da yer vermek isteyebilir. Bir başka örneğe göre ise, bir belediye 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği veya yerel yönetimlere ilişkin benzer mevzuata da yer vermek isteyebilir. Bu durumda yayımlanmak istenen mevzuatın etiketlenmesi gerekmektedir.
Söz konusu yazıların ekinde yer alan Çalışma Esasları’nın 11. Maddesinin gereğinin yerine getirilebilmesi için KMS kurum sorumluları, kurumlarında bulunan bilgi işlem birimleri ile irtibata geçerek gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlamalıdır.

T.C. Başbakanlık
İdareyi Geliştirme Başkanlığı
KAYSİS Koordinatörlüğü

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences