Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

YÖK’TEN KÜRESEL SALGIN İLE MÜCADELE SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEMELER-II

5 Haziran 2020

YÖK’TEN KÜRESEL SALGIN İLE MÜCADELE SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEMELER-II

YÖK BAŞKANI PROF. DR. M. A.YEKTA SARAÇ:

“Son dönemde yükseköğretim sistemimizi yarınlara hazırlayabilmek maksadıyla; ayrıca  üniversitelerimizi  küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi düzenlemeler yapmaktayız.”

“Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde küresel salgın sürecinde yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile ilgili ve ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik düzenlemeleri açıklamıştık. Bugün de uzaktan öğretim ile ilgili yapısal değişikliğe yönelik bazı kararlarımızı açıklıyoruz.”

UZAKTAN ÖĞRETİM USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Bilindiği gibi küresel salgın nedeniyle ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi yüz yüze eğitime ara verilerek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla dersler yürütülmeye başlanmıştır.  Yaşanan süreç, yükseköğretim kurumlarımızın herşeye rağmen derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine ilişkin gerekli hazırlıkları çok hızlı bir şekilde yürütebildiğini de ortaya koymuştur.

Bununla birlikte bazı yükseköğretim kurumlarımızın, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders verebilme alt yapısı ile akademik hazırlık açısından geliştirilmesi gereken yönleri de bulunmaktadır. Fakat bu durum, yükseköğretimi güçlü bütün sistemler, dünya sıralamalarındaki ilk yüzde yer alan tüm üniversiteler için de geçerlidir. Dolayısıyla gelecek süreçler bağlamında bugünden hazırlığımızı yaptığımız takdirde önümüzde ümidvar olmamızı gerektiren bir fırsat bulunmakta olup gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağı kuvvetle muhtemeldir.

– Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranı  “yüzde kırka” çıkarıldı

Bilindiği üzere mevzuatımız üniversitelerimizin örgün programlarında yer alan derslerin yüzde otuzuna kadarını uzaktan öğretim yolu ile verilebilmelerine imkan sağlamasına rağmen bu orana yaklaşan üniversitemiz bulunmamaktadır. Bu durum, dijital imkanların kullanabilmesi yolunda güçlü bir iradeye sahip bulunan kurumlarımızın bile ayrıca bir yönlendirmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre;

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeydeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı  yüzde kırka yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebileceklerdir.

-Örgün öğretim programlarında yer alan derslerin “yüzde onu uzaktan öğretim ile” verilecek

Dijital imkanların kullanabilmesindeki yetkinliğin program özelinde de olması için örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde onunun uzaktan öğretim ile verilmesinin güçlü bir şekilde tavsiye ve teşvik edilmesine de karar verildi.

Örgün öğretimde uzaktan öğretim ile verilecek bu derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eş zamanlı verilip verilmemesi hususlarında üniversiteler karar verecek. Fakat Yükseköğretim Kurulu olarak dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yolu ile verilecek bu derslere özellikle “2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi” programında nispeten daha fazla yer verilmesini  önemsiyoruz. Bu önerimiz Devlet-Vakıf bütün üniversitelerimiz için geçerlidir.

– Ek kadro takviyesi de yapılabilecek

Buna yönelik senato kararı alan ve uygulayan Devlet üniversitelerine,  uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi de yapılacak, ayrıca bu uygulamaya geçen üniversiteler için ek araştırma görevlisi de  verilecektir.

Bu yeni düzenlemeler üniversitelerimizin uzaktan öğretime ilişkin yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacağı gibi üniversitelerimizin kampüslerinde, amfi, derslik gibi eğitim ve öğretim mekanlarında ve sosyal mekanlarda öğrenci açısından devletimizin belirlediği yeni normalleşme sürecine uygun ortamların oluşması sonucunu da doğuracaktır.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı ilk döneminde kampüslerde “öğrenci açısından daha rahat”  eğitim öğretim ortamlarının oluşması hedefleniyor.

– Kalabalık derslerin gruplara bölünmesi önerildi

Uygulama ağırlıklı programlardaki teorik derslerin de ilk dönemde ve mümkün olduğunca dijital imkanlar ile verilmesinin tercih edilmesi ve kalabalık derslerin de gruplara bölünerek yapılması önümüzdeki eğitim öğremi için ünivesitelerimize önerimizdir.

-20 UZEM’in daha kurulmasıyla “Uzaktan Eğitim Birimi” bulunmayan devlet üniversitesi kalmadı

Devlet üniversitelerimizin çoğunda uzaktan öğretim birimleri bulunmaktadır. Geleceğin yükseköğretiminde dijitalleşmenin önemini gittikçe artıracağı güçlü beklentisinden de hareket ederek bütün üniversitelerimizde bu merkezlerin kurulması ve hızlı bir şekilde yetkinlik kazanması maksadıyla bugün 20 devlet üniversitemizde daha “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Böylelikle Uzaktan Eğitim Merkezi veya Birimi bulunmayan devlet üniversitemiz kalmamıştır. Bu merkezlerin hem uygulamalara destek veren hem de ilgili konularda araştırmalar yapan bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu merkezlerde görevlendirilen personelin yetkinliklerini artırmak için özel program uygulanacaktır. 

Diğer taraftan vakıf üniversitelerinin tümünde de bu merkezlerin kurulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

– Uzaktan öğretime yönelik yeni çalışmalar yapılmaya devam ediliyor

Ayrıca Yükseköğretim Kurulumuz tarafından aşağıdaki konularda da çalışmalar başlatılmıştır:

  • Önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim uygulamalarının standartlarını yeniden belirleme ve izleme sistemi kurulacaktır. Programların açılması ve derslerin yürütülmesine ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesine yönelik yeni mekanizmalar kurulacaktır. Bunun için YÖK’te ayrı bir birim kurulmuştur. 
  • Uzaktan öğretimle yürütülen program ve derslerde ölçme-değerlendirme yöntemleri sadece sınavlarla değil; sürece yayılan bir şekilde kurgulanacaktır.
  • Online ölçme ve değerlendirme konusunda standartlar belirlenecek ve üniversiteler online sınav merkezleri kurması yönünde teşvik edilecektir.
  • Yükseköğretim kurumlarımızdaki uzaktan öğretim altyapısının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak TÜBİTAK ile yaptığımız ortak çalışmalar hızla devam etmekte olup bu konulardaki somut gelişmeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 Yeni YÖK olarak, yükseköğretimi tedrici olarak yeniden yapılandırmaya yönelik; sonuç üreten yeni düzenleyici kararlar almaya ve kamuoyu ile paylaşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz.

 WEB HABER LİNKİ: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler-2.aspx

 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI: https://twitter.com/yekta_sarac/status/1268509273501446145

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences