MSGSÜ BURSLARI (Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2023)

1-Nakdi Burslar
a)Başarı Bursu
Başarı bursu, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve başarılarının sürdürülebilmesini desteklemek üzere sağlanan burs türüdür. Akademik Birimlerin Burs Komiteleri belirlenen kontenjanlara göre, önlisans , lisans ve lisansüstü bölüm/ programlarda Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) en yüksek olan öğrenciden başlamak üzere asil ve yedek öğrenci listelerini oluşturarak adayları Burs Koordinatörlüğüne önerir. Başarı Bursu, sadece öğrencinin bursu aldığı akademik yıl için geçerlidir. Bir öğrenci yukarıda belirtilen ölçütleri karşılaması durumunda birden fazla akademik yılda Başarı Bursu alabilir.
Akademik başarı dışındaki başarı bursları konusundaki kararları burs yönetim kurulu alır.
b) İhtiyaç Bursu
İhtiyaç bursu, öğrencinin ihtiyacının karşılanması amacıyla verilen burs türüdür.
Bu burslar iki gruba ayrılır.
A) Eğitim yılını kapsayan, 9 ay süresince öğrencinin yararlandığı ihtiyaç bursu
B) Dönem içinde bir defaya mahsus edinilen ihtiyaç bursu (Özel İhtiyaç Bursu)

2- Yurt Bursu
İhtiyacı olan öğrencilere,yurt kontenjanına göre, bir akademik eğitim-öğretim yılı süresince verilir.

3- Yemek Bursu
Belirlenen sayıda öğrenciye, öğle yemeğinin üniversite öğrenci yemekhanelerinde, karşılıksız sağlanabilmesi için verilen burstur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. Her dönem yemek hakkının % 50 sinden azını kullanan öğrencilerin bu bursu kesilir.

4- Ayni Destek
Koordinatörlük, bağış yolu ile kendisine ulaştırılan giysi, kırtasiye ve kitap gibi yardımları ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırır. İhtiyacı olan öğrenciler Burs Koordinatörlüğü tarafından belirlenir ve kayıtları koordinatörlükte tutulur.

Başvuru için tıklayınız: https://basvuru.msgsu.edu.tr/

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences