MSGSÜ MEZUNLAR OFİSİ

Mezunlar Ofisi Koordinatörü

Öğr. Gör. Altan ÖZEN

(mezun@msgsu.edu.tr)

Ofisin Amaçları

 • Üniversiteden mezun öğrencilerle iletişimi artırmak
 • Mezun veri bankası oluşturmak
 • Mezunların Üniversite ve birbirleri arasındaki bağı güçlendirmek
 • Mezunlarla Üniversite faaliyetlerinin tanıtılması konusunda projeler üretmek
 • Mezunların bilimsel ve kültürel deneyimlerinin gelişimine katkı sağlamak
 • Her yıl Mezuniyet Törenini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek ve yürütmek
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak
 • Mezunlar ile Üniversite öğrencilerini bir araya getirerek tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak,
 • Mentorluk ilişkilerinin kurulmasına ortam hazırlamak
 • Mezunların istihdam edilme imkânlarını artırmak
 • Mezunların nitelik, saygınlık ve tercih edilirliklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla
  kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek
 • Mezunlara iş bulmaları konusunda destek olabilecek veri bankası, mezun kılavuzları
  gibi kaynakları, MSGSÜ Kariyer Geliştirme Merkezi ile koordine halinde oluşturmak

Birim Koordinatörleri

 • Dr. Öğr . Üyesi Sungu OKAN (Konservatuvar)
 • Arş. Gör. Ezgi Sandıkçı (Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Arş. Gör. Tuğçe İŞÇİ ÖZEN (Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Arş. Gör. Kaan AŞER (Mimarlık Fakültesi)
 • Arş. Gör. Elif Sena AKAN (Mimarlık Fakültesi)
 • Arş. Gör. Tülin Teni KİREMİTÇİYAN (Fen Edebiyat Fakültesi)
 • Arş. Gör. Neşe VOYVODA KESKİN (Fen Edebiyat Fakültesi)
 • Arş. Gör. Selim Sani GÜNGÖR (Meslek Yüksekokulu)
 • Öğr. Gör. Özge BOSO HANYALI (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu)
 • Çiğdem KURUGÖL (Fen Bilimleri Enstitüsü)
 • Sibel ERTİK DOĞAN (Güzel Sanatlar Enstitüsü)
 • Gülşah BAYCAR (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences