Web Sayfası

Merkez Hakkında

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi          : 25.06.2021

Faaliyet Kapsamı:

a) Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs ve sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek ve verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzerleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliği tesis ederek kariyer gelişimine destek vermek.

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

g) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

ğ) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

h) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

ı) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Arş. Gör. Elmas Merve ÖZYURT
Arş. Gör. Elmas Merve ÖZYURT
: merve.ozyurt@msgsu.edu.tr
merve.ozyurt@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Arş. Gör. Kaan AŞER
Arş. Gör. Kaan AŞER
: kaan.aser@msgsu.edu.tr
kaan.aser@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Arş. Gör. Dr. Elmas Merve ÖZYURT (Müdür)
Arş. Gör. Kaan AŞER (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ (Üye)
Öğr. Gör. Altan ÖZEN (Üye)

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.