Merkez Hakkında

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi          : 25.06.2021

Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak, öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, iş gücü piyasası ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak, üniversite öğrencilerinin liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına geçişlerde uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak, özel sektör ve kamu kurumları ile iş birliği içinde Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek, üniversite adaylarının bireysel ilgi ve yetenekleri konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olup nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgi vermek ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak, üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ve mezuniyet sonrasına ilişkin izleme çalışmaları yapmak, üniversite mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda destek olmak, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliğini geliştirme amacıyla Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak ve bu kurumların sayısını arttırmak, üniversite ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve Üniversitenin ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmak, lisans eğitiminin ilk yılından itibaren tüm öğrencilere verilecek Kariyer Planlaması dersinin içeriğini tasarlamak, özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara yönelik teknik bilgilendirme yapmak, kamu kurumları ve özel kuruluşlara iş gezileri düzenlemek, kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek, işverenleri aktif olarak Merkez etkinliklerine dahil etmek ve ortaklıklar kurmak için gönüllülerden destek almak, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamak ve ihtiyaç halinde öğrencileri ilgili kuruluşlara yönlendirerek gerekli desteği almalarına yardımcı olmak, kariyer danışmanlığını da içerir şekilde, Merkez hizmetlerini çevrimiçi ortamda sunmak, çevrimiçi hizmet vermek için kullanılan platformun öğrenci/mezun ve işverenlere tanıtımını yapmak.

Etkinlikler

Merkez Web Sayfası

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Öğr. Gör. Altan ÖZEN
Öğr. Gör. Altan ÖZEN
Müdür Yardımcısı:
:
Adres:
: MSGSÜ Beşiktaş Yerleşkesi – (Yıldız mah. Çırağan cad. Çiğdem sok. No:1) Beşiktaş / İstanbul
MSGSÜ Beşiktaş Yerleşkesi – (Yıldız mah. Çırağan cad. Çiğdem sok. No:1) Beşiktaş / İstanbul
Telefon:
: 0212 240 75 90
0212 240 75 90
E-Posta:
: kariyermerkezi@msgsu.edu.tr
kariyermerkezi@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Öğr. Gör. Altan ÖZEN
: Merkez Müdürü
Merkez Müdürü
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU
: Asıl Üye
Asıl Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ
: Asıl Üye
Asıl Üye

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences