FİZİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat  Fakültesi açılmıştır. Fizik Bölümü, bu sürece bağlı olarak kurulmuş, uzun bir süre Üniversitenin ilgili bölümlerine açık servis dersleri verdikten sonra 2016 lisans programlarını yürütmeye başlayarak ilk mezunlarını 2021 yılında vermiştir.

Programın Amacı

Bölümün amacı teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği, parçacık astrofiziği, kütle çekimi, kozmoloji, matematiksel fizik, kuantum gazlar ve düşük sıcaklık fiziği dallarında, uluslararası bilim camiasında kabul gören önemli ve orijinal çalışmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bunu yaparken bir yandan da ileride benzer çalışmaları üretecek donanıma sahip bilim insanlarını yetiştirmektir.

Programlar

Teorik ve deneysel fizik alanında ulusal ve uluslararası bilim camiasında kabul ve önem gören orijinal çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretmek ve bu ve benzer çalışmaları üretecek donanıma sahip bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Bölümümüzde yürütülen araştırmalar ağırlıklı olarak matematiksel fizik, teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği, kütleçekim ve kozmoloji,  kuantum gazlar ve düşük sıcaklık fiziği dallarında yürütülmektedir. Lisansüstü öğrencilerin bir kısmı bu alanda yürütülen ve TÜBİTAK, AB gibi kuruluşlarından alınan araştırma projeleri ile desteklenmektedirler. Fizik bölümü, asli görevi olan bilimsel araştırma ve fizik öğretiminin yanında, ülkemizin ilk ve en önemli güzel sanatlar okulu olan Üniversitemizin güzel sanatlar ve tasarım bölümleri ve öğrencileri ile disiplinler arası çalışmalar yürütmekte ve ayrıca toplumda temel bilimler hakkında farkındalığın arttırılması için farklı etkinlikler düzenlemektedir.

İş Alanları

Fizik lisans programından başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerimizin Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yaparak akademik kariyerlerine devam edebilir, bunun sonucunda üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev alabilir, sayıları giderek artan temel bilim enstitülerinde  araştırmacı olarak çalışabilir, liselerde (pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra)  fizik öğretmeni olabilir,  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) araştırmacı olarak,  Sanayiye bağlı araştırma–geliştirme merkezlerinde araştırmacı olarak,  İleri görüntüleme ve analiz cihazlarının kullanıldığı tüm alanlarda (tıp, mühendislik, restorasyon ve konservasyon vb. dallar da dahil olmak üzere) uzman olarak çalışabilirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rifat Onur UMUCALILAR

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Savaş BİROL

Bölüm Sekreteri

Sündüz ÇELİK

Telefon

(0212) 246 00 11/5100

 

e-posta

fizik@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences