MATEMATİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat Fakültesi açılmıştır. Matematik Bölümü, bu sürece bağlı olarak kurulmuş ve 1984 yılında Lisans, 1989 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır

Programın Amacı

Matematik Bölümü, yeniliklere açık ve sürekli gelişen bir yapıya sahiptir. Lisans programının amacı, öğrenciye matematiğin çeşitli dallarında bilgi sunmanın yanı sıra, öğrencinin matematiksel düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, analiz yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Mezunlarımıza yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmayı, lisansüstü çalışmalar yapacak öğrencilerimize araştırmalarına altyapı oluşturacak olan sağlam bir matematik temeli vermeyi ve öğretmen olacak öğrencilerimize kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamak hedefimizdir.

Programlar

Lisans, yüksek lisans, doktora, yandal, çift anadal ve Aktüerya alanında yandal.

İş Alanları

Mezunlar eğitim, bankacılık, sigortacılık, finans ve yazılım sektörlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın iş olanaklarını arttırabilmek amacı ile 2013 yılında bölümde Aktüerya yandal programı açılmıştır. Aktüerya; sigorta, finans ve borsa gibi benzeri endüstriler ve meslek dalları hakkında mevcut riski değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel yöntemleri uygulayan bir disiplindir. Aktüerya aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, finans, ekonomi ve bilgisayar bilimi gibi birbiriyle ilişkili bir dizi konuyu içerir.Bu programında verilen temel dersler sayesinde programdaki öğrencilerimizin Aktüer unvanını alabilmeleri için Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan dört aşamalı sınavın ilk temel aşamasını geçmeleri hedef ve ilke olarak benimsenmiştir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özgür MARTİN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye KARA
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOPKARA

Bölüm Sekreteri

Rukiye DEMİRCİ

Telefon

(0212) 246 00 11 – 5100

Web

mat.msgsu.edu.tr

 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences