SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat Fakültesi açılmıştır. Sosyoloji Bölümü, bu sürece bağlı olarak kurulmuş ve 1983 yılında Lisans ders programlarına başlamıştır.

Programın Amacı

Bölümün misyonu; siyaset, tarih, iktisat, hukuk, sanat ve benzeri alanlarda derinleşmiş, disiplinler-arası bir Sosyoloji eğitimi sunmaktır. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Akademisi’nden gelen geleneğiyle, sanat ağırlıklı çalışma ve araştırmaları (plastik ve görsel sanatlar, görsel kültür, film çalışmaları) eğitimin her aşamasında özellikle desteklemektedir.

Programlar

Bölümde, “Genel Sosyoloji ve Metodoloji”, “Kurumlar Sosyolojisi”, “Sosyometri”, “Uygulamalı Sosyoloji” anabilim dallarında sürdürülen Lisans programının yanı sıra Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı “Genel Sosyoloji ve Metodoloji” Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

İş Alanları

Sosyoloji Bölümü; öğrencilerini, bilimsel çalışma ve eleştirel sorgulama ilkelerini içselleştirmiş, güncel gelişmeleri izleyen, gelişmeye açık, toplumsal duyarlılığa sahip, ortaklaşa çalışmaya yatkın ve akademik ve mesleki formasyona sahip kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Sibel YARDIMCI

Prof. Dr. Begüm ÖZDEN FIRAT

Bölüm Sekreteri

Mehmet Ali ÖZEN

Telefon

(0212) 246 00 11 / 6101

e-posta

sosyoloji@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences