SAHNE DEKORU VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜ

Tarihçe

Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü, 1962 yılında kurulmuştur. Kurucusu  Tezyinat Bölümünün İç mimari kısmında ihtisas yapmış  olan Erdoğan Aksel dir. Aksel, iç mimarlık alanındaki ihtisaslaşmasından sonra Hocası Hayati Görkey’in önerisi üzerine yurt dışında sahne tasarımı alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda uzmanlaşmıştır. 1959 yılında yurda dönüşünde, Yüksek Tezyinat Bölümü yeni idari statü doğrultusunda Yüksek Dekoratif Sanatlar adını alarak beş yıllık bir eğitim sürecine dönüşmüştür. Bu bölümün İç mimarlık Atölyesinde eğitimcilik görevine başlayan Aksel , kısa bir süre sonra  Tiyatro Dekorları ve Kostümü  Atölyesini  kurarak sahne tasarımı alanında  ilk atölyeyi oluşturur. Yine aynı dönemde akademideki eğitimini tamamlayıp Paris’te Tiyatro Dekoru ve Kostümü üzerine ihtisaslaşmış olan Sadi Öziş de Dekoratif Sanatlar Bölümünün içinde yer alan Moda atölyesinde Gevher Bozkurt ile birlikte eğitmen olarak görev alır. Tiyatro Dekorları ve Kostümü Atölyesinin kurulmasıyla birlikte her iki eğitimci de yeni oluşan bu atölyede çalışmaya başlar. Bir süre sonra Erdoğan Aksel Dekor Tasarımı derslerini, Sadi Öziş Kostüm tasarımı derslerini üstlenir. Gevher Bozkurt ise Temel Eğitim dalında eğitimciliğini sürdürür. Yetmişli yıllara doğru Tiyatro tarihi derslerini vermek üzere İstanbul Üniversitesinden  Prof. Dr. Cevat Çapan eğitim kadrolarında yer alır. Böylece, Erdoğan Aksel Alman ekolü, Sadi, Öziş Fransa ekolü ve Cevat Çapan ise Amerikan ekolünden yetişmiş insanlar olarak sahne tasarımı eğitiminin  çatısını oluştururlar. Tiyatro Dekorları ve Kostümü Atölyesinin  kurulmasıyla birlikte hem batıya özgü sahne tasarımı eğitimi  hem de Türkiye’ye özgü eğitim modeli uygulanarak mezunlar vermeğe başlar. Tiyatro Dekorları ve Kostümü Atölyesi yetmişli yıllarda yapısını geliştirerek  önce Sinema Televizyon Enstitüsünü ve daha sonra  Fotoğraf Enstitülerini de yapısına dahil ederek Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü adını almıştır. Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde Tiyatro Dekorları ve Kostümü Atölyesi, sahne tasarımı alanında  ilk kurulan bölüm olduğu gibi “Görüntü” sözünün de kullanıldığı ilk bölüm olmuştur. 1981 yılında Yüksek Öğrenim Yasasına bağlı olarak Akademi’nin üniversiteleşmesi kapsamında Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü, Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü olarak eğitim vermeğe  devam eder. Dekor ve Kostüm Anasanat dalı daha sonra Dekor Sanat Dalı ve Kostüm Sanat Dalı olarak ayrılır. 1996 yılından itibaren üçüncü sanat dalı olarak Kukla ve Gölge Oyunu Sanat Dalı da Bölüm programına eklenir.

Programın Amacı

Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü, kuruluş amacına uygun olarak sürdürdüğü eğitim ve öğretim programıyla sahne tasarımı ihtiyaçlarına  cevap verebilecek nitelikte  dekor, kostüm, kukla ve gölge oyunu tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlar .

Programlar

Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yılı zorunlu derslerden oluşur ve Dekor Sanat Dalı ve Kostüm Sanat Dalı, Kukla ve Gölge Oyunu Sanat Dalında alınması gerekli zorunlu dersleri kapsar. İkinci yılın sonunda  sahne tasarımı eğitiminin zorunlu ve temel dersleri sayılan üç sanat dalına ait tasarım derslerinin  yanı sıra bu eğitimi destekleyen yan derslerin de  tamamlanmış olması gerekir. Üçüncü yılın başında üç sanat dalı seçmeli olarak öğrencinin tercihine bırakılır. Böylelikle öğrenci uzmanlaşmak istediği iki sanat dalını tercih ederek  mezuniyetine kadar bu sanat dallarında eğitimini sürdürür. Üçüncü yıldan itibaren yoğunlaşan teorik veya uygulamalı seçmeli dersler sayesinde öğrenci uzmanlık alanında kendini geliştirme imkânı bulur.

İş Alanları

Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü mezunları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, İBB Şehir Tiyatrolarında dekor  ve kostüm tasarımcısı olarak çalışma imkânı bulabildiği gibi, kukla ve gölge oyunu alanında tasarımcı, vitrin tasarımcısı veya sinemada sanat yönetmeni ve kostüm tasarımcısı olarak çalışabilmektedir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Fatma Refika TARCAN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Çağla TULUKÇU
Doç. F. Nihan ŞEN

Bölüm Sekreteri

Hatice KARA

Telefon

0212 252 1600 / 4491

e-posta

sahnedekor@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences