MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Tarihçe

Türkiye’de Müzikoloji adıyla kurulan ilk bölümdür. 1983-84 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlar. Müzikoloji Bölümü; Etnomüzikoloji ve Genel Müzikoloji olmak üzere iki anabilim dalında program yürütmektedir. Cengiz Tanç Müzikoloji Bölümünün kurucu başkanıdır. 1985-1986 eğitim ve öğretim yılında öğrenci yetiştirmeye başlayan Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Ahmed Adnan Saygun tarafından kurulmuştur. Sonraki yıllarda da disiplinin hem folklor araştırmalarına hem de etnografik saha çalışmalarına yer veren yöntemsel zenginliğini kapsayan bir anlayışla ve uluslararası kurum ve yaklaşımlarla temas halinde Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim vermeyi sürdürmüştür. Prof. Filiz Ali 1992-2005 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini yürütür. Cengiz Tanç, Prof. Filiz Ali, Prof. Ahmet Yürür ve Prof. Dr. Afşar Timuçin bölümde ders veren ve bölümün müfredatını oluşturan ilk isimlerdir.

Programın Amacı

Müzikoloji Bölümü; Etnomüzikoloji ve Genel Müzikoloji olmak üzere iki anabilim dalında yürüttüğü programıyla alanın Türkiye’deki birikimini ve etnomüzikoloji disiplininin güncel yaklaşımlarını bir arada kavratmayı amaçlamaktadır. Etnomüzikoloji disiplinine ilişkin çeşitli yöntem ve teori dersleri ile öğrencilerimize etnomüzikolojik bir araştırma yürütme ve araştırma bulgularını bilimsel düzeyde tartışma yeterliliği sağlamayı hedeflemektedir.

Programlar

Müzikoloji Bölümü; Etnomüzikoloji ve Genel Müzikoloji olmak üzere iki anabilim dalında ders vermektedir. Genel Müzikoloji Anabilim Dalı temel müzikoloji bilgisi, müzikolojik araştırma yöntemleri, müzik tarihi, müzik analizi ve dünya müzikleri alanlarında verdiği temel eğitimi; geleneksel Türk müziği, halk müziği, kültür, sanat ve edebiyat tarihi gibi derslerle destekler. Etnomüzikoloji disiplini ile ilişki halindeki antropoloji, sosyoloji ve sanat tarihi gibi disiplinlerin bilgisi ile zenginleşen müzik eğitimimiz hem çoksesli Batı müziği hem de halk müziğini de içeren geleneksel makam müziğimizin temel teori ve icra düzeyinde öğretilir. Ders içeriklerinin önemli bir bölümü araştırmaya yöneliktir ve pek çoğu güncel bilgileri kapsamına alır. Düzenli olarak gerçekleştirilen bölüm seminerleri sayesinde öğrencilerin hem Türkiye’ den hem de yurt dışından alanında uzmanlaşmış akademisyenlerle buluşması sağlanır. Müzikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü programlar da yürütmektedir.

İş Alanları

Müzikoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, orkestralar, konser salonları, müzeler, arşivler, kayıt şirketleri ve bu gibi özel kültür-sanat kurumlarında kendi alanlarında her türlü seçici, yürütücü, düzenleyici, politika belirleyici görevlerde bulunabilir; bunun yanı sıra müzik yazarı, eleştirmeni, radyo program yapımcısı olarak mesleklerini icra edebilirler. Ayrıca öğrencilerimize pratik mesleki beceriler kazandırmak amacıyla ders programımızda Program Yapımcılığı gibi dersler yer almaktadır. Akademik alanda ise yalnızca müzikoloji ve etnomüzikoloji eğitimi veren üniversitelerde değil, sosyal bilimler, sahne sanatları, antropoloji bölümleri gibi kültürel bağlam üzerine çalışan çeşitli bölümlerde öğretim elemanlığı görevini üstlenebilirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR

Telefon

0212 260 10 50 / 2149

e-posta

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences