İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Tarihçe

1925 yılından beri eğitim verilmektedir.

Programın Amacı

İç Mimarlık Lisans programı, iç mimari ile ilgili tasarım, iç mekân ve mobilya tasarlama süreçlerini şekillendiren işlev ve ihtiyaç analizini programlama, mekân organizasyonu, yapı içi konstrüksiyon, detay çözümleme, donatı sistemleri, yeniden kullanıma adaptasyon, iki ve üç boyutlu bilgisayarlı görselleştirme, malzeme, renk, aydınlatma, yapım yönetimi ve ekonomisi vb. tasarım ve sanat odaklı konuları, teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi yaklaşımları içermekte olup, iç mimar adaylarına kullanıcı odaklı, çevreye duyarlı, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin kazandırılması amaçlamaktadır.

Programlar

Lisans Programı, Lisansüstü Programlar (Yüksek Lisans Programı + Doktora Programı)

İş Alanları

Mezunlarımız, mekân tasarımının ilk aşamalarından, uygulamaların bitimine kadar olan tüm süreçleri doğru yönetir, kullanıcı odaklı, çevreye duyarlı, algılanabilir, erişilebilir, sürdürülebilir, ekonomik, yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunar. Buna göre, İç mimarlık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek değerlendirir ve güncel verileri uygun şekilde kullanır; Mekânsal sorunlara karşı sorgulama, fikir sunma ve yaratıcı çözümler üretme becerisine sahip olur; çeşitli tasarım ofislerinin bünyesinde mekân tasarımının ilk aşamalarından, uygulamaların bitimine kadar olan süreçlerde bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alır; İç mekân ve mobilya tasarlama süreçlerini fiziksel, psikolojik ve sosyolojik etkenlere uygun olarak teknik, estetik, ekolojik ve ekonomik açıdan doğru planlar; kullanıcının fiziksel özelliklerine, kişisel beklentilerine, yaşam alışkanlıklarına uygun mekânsal bileşenlerini belirler; sağlıklı, konforlu, estetik, güvenilir, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir mekânlar tasarlar. Mezunlarımız, çeşitli tasarım ofisleri bünyesinde bireysel ya da ekip çalışmalarında yer alabilme becerisine sahiptir. Mimari projelerde iç mekân ve mobilya tasarlama süreçlerini şekillendiren işlev ve ihtiyaç analizlerinin yapılması, kavramsal arka planların belirlenmesi, iki ve üç boyutlu bilgisayarlı görselleştirmelerin geliştirilmesi, malzeme, aydınlatma, maliyet planlaması gibi sanat ve tasarım odaklı çalışmalara çeşitli ölçeklerde dahil olabilir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İpek FİTOZ

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Cem DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Emel BAŞARIK AYTEKİN

Bölüm Sekreteri

Muhammet Mustafa YAVUZ

Telefon

0 (212) 393 34 68

0 (212) 16 00 Dahili: 4371

e-posta

icmimarlik@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences