Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşavirliği 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ve 35. Maddeleri gereğince oluşturulmuş bir ana hizmet birimidir. Doğrudan Genel Sekreterliğe ve Rektörlüğe bağlıdır. Üniversitemizin üçüncü şahıs ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmakla görevlidir. Ayrıca hukuki konularda Üniversite dâhilinde danışmanlık hizmeti vermektedir.
Hukuk Müşavirliği hizmetleri halen 2  Avukat ve 1 Hukuk Müşaviri tarafından yürütülmektedir.

İş Akışları

Hukuki Mütalaa

Üniversitenin Açtığı Adli Davalar

Üniversitenin Açtığı İdari Davalar

Üniversitenin Aleyhine Açılan Adli Davalar

Üniversitenin Aleyhine Açılan İdari Davalar

Üniversitenin Aleyhine Yürütülen İcra Takipleri

Üniversitenin Başlattığı İcra Takipleri

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences