Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Etik Kurul Formları

Etik Kurul Onay Belgesi Başvuru Kontrol Listesi

Etik Kurul Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

Etik Kurul Proje Başvuru Formu

Lisansüstü Bilimsel Araştırma Eğiti Beyanı

Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Kurulu

Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Prof. Dr. Ayşin SEV
: Başkan
Başkan
Prof. Dr. İpek FİTOZ
: Üye
Üye
Prof. Dr. Besime ŞEN
: Üye
Üye
Prof. Dr. Ahmet Zeki TURAN
: Üye
Üye
Prof. Dr. Barış AŞIKGİL
: Üye
Üye
Prof. Dr. Rıfat Onur UMUCALILAR
: Üye
Üye
Prof. Dr. Özgür MARTİN
: Üye
Üye

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Prof. Dr. Kurtul GÜLENÇ
: Başkan
Başkan
Prof. Dr. Burak ONARAN
: Üye
Üye
Prof. Dr. Şirin Funda BERKSOY
: Üye
Üye
Prof. Dr. Ömer İŞBİLİR
: Üye
Üye
Prof. Dr. Ali Ahmet ALTINEL
: Üye
Üye
Prof. Dr. Zeynep ERDEM
: Üye
Üye
Prof. Dr. Ebru OĞUZ
: Üye
Üye

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences