Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Mehmet KESKİNLİOĞLU

Telefon

(0212) 293 69 20

Faks

(0212) 293 69 20

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyetlerini kapsamak üzere, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmış, 23 Ocak 2021 tarih, 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Yönetmelikle faaliyetine devam etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız

  • Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer konferans sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,
  • Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
  • Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektör’ün izni alınmak şartı ile pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.

İş Akışları

BAP Payı Taahhuk Ve Ödeme İşlemleri

Danışmanlık, Teknik Rapor ve Bilirkişi Hizmetleri

Ek Ödeme İşlemleri

Gelir Getirici Faaliyetlere İlişkin İşlemler

Gelir Takibi İşlemleri

Protokol İşlemleri

Toplam Gelir Vergisi Matrahı İşlemleri

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences