TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat  Fakültesi açılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu sürece bağlı olarak kurulmuş ve 1984 yılında lisans ders programlarına başlamıştır.  Bölüm, 1994 yılından bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da açmaktadır.

Programın Amacı

Türkçenin ve Türk edebiyatının gelişimini, dönemler, öne çıkan isimler ve türlere bağlı olarak tarihsel bir perspektif içinde kavratmanın yanı sıra,  edebiyat metinleri anlama, çözümleme yöntemleri ile akademik araştırma, yazma ve sunum yöntemlerini öğretmek Bölüm programının temel hedefidir.

Programlar

Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalından oluşan Bölümde, zorunlu derslerin yanı sıra, dil ve edebiyatın zengin ve geniş coğrafyasından faydalanabilmeleri için öğrencilere geniş bir seçmeli ders kataloğu sunulur. Roman, öykü ve şiir çözümleme yöntemleri, Türkçenin çağdaş sorunları, klasik edebiyat metinleri şerhi, halk edebiyatı, mitoloji, tasavvuf edebiyatı, akımlarla Batı edebiyatı, edebiyat ve İstanbul, edebiyat ve siyaset, edebiyat ve eleştiri temalı derslerle öğrencinin ilgi duyduğu alanlara yönelmesi sağlanır.

Bölümümüzde lisans programlarına destek olacak şekilde düzenli olarak sempozyumlar, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Çağdaş yazar ve şairlerin öğrencilerimizle bir araya gelmesini amaçladığımız etkinliklerde öğrencilerin görev almasına özen gösterilir. Bölüm hocaları tarafından kurulan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği etkinlikler, konserler ve şehir gezileriyle öğrencilerimizin  çok yönlü yetişmesine çalışılır. Edebiyatın disiplinlerarası niteliği sayesinde öğrencilerimiz üniversitemizin Felsefe, Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerinde “yandal”, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde “çift anadal” yapabilme imkânına sahiptir. Erasmus anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimize lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma olanağı sunulmaktadır.

İş Alanları

Bölüm, sadece Türk dili ve edebiyatı alanında çalışacak mezunlar vermekle yetinmez, aynı zamanda sosyal disiplinlerde görev alabilecek araştırmacıları, editörleri, yayıncıları ve metin yazarlarını yetiştirmeyi de önemser. Bu hedeflere göre ders programlarımız sık sık yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Muharrem KAYA

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ZENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan POLAT

 

Bölüm Sekreteri

Turgay TEKEL

Telefon

(0212) 246 00 11 / 5416

e-posta

turkdiliveedebiyati@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences