Güzel Sanatlar Enstitüsü

TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Enstitümüz tez aşamasındaki öğrencilerimizin 1999 tarihli tez/eser hazırlama yönergesi yerine 2017 tarihli üniversitemiz tez/eser metni yazım kılavuzunu kullanması rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçen öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere tez/eser metinleri 2017 tez/eser metni yazım kılavuzuna göre hazırlanacaktır.
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminden önce tez aşamasına geçen öğrencilerimiz tercihleri ve danışmanlarının bilgisi doğrultusunda 1999 tarihli tez/eser hazırlama yönergesini veya 2017 tarihli üniversitemiz tez/eser metni yazım kılavuzunu kullanabileceklerdir.

Tezlerin elektronik ortamda toplanması
2017 Tarihli Tez/Eser Metni Yazım Kılavuzu
2017 Tarihli Tez/Eser Metni Yazım Kılavuzu Ekleri
Sanatta Yeterlik Öğrencilerinin Yayın ve/veya Sanat/Tasarım Çalışması Sunmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
MSGSÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences