SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

Tarihçe

Bölüm, konservasyon ve restorasyon alanının Türkiye’de gelişimi için gerekli iş gücünü oluşturacak eğitimli uzmanların ve bilim insanlarının yetişmesini sağlamak, bu alanda bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin yapılmasına öncülük etmek üzere 2009 yılında İş Bankası sponsorluğunda kurulmuş, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Türkiye’de tablo restorasyonu alanına yönelik lisans düzeyinde eğitim veren ilk bölümdür.

Programın Amacı

Lisans programı sonunda plastik sanat eserlerinin konservasyonu ve restorasyonu alanında uzman elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programlar

Dört yıllık lisans programı yürütülen Bölümde, konservasyon-restorasyon eğitimi ve analiz çalışmaları için üç laboratuvar, iki atölye, bir fotoğraf stüdyosu, bir X-ray odası ve iki derslik bulunmaktadır. Bölümün ders programında, öğrencilere alanla ilgili gerekli temel bilgileri kapsayan kimya, fizik, biyoloji, renk bilgisi, belgeleme yöntemleri, sanat tarihi, müzecilik ve önleyici koruma gibi dersler verilmektedir. Ağırlıklı olarak tablo restorasyonuyla ilgili uygulamalı derslerden oluşan programda, ayrıca seramik, kağıt, ahşap, duvar resmi gibi farklı malzemelerin konservasyonu ve restorasyonuyla ilgili dersler de yer almaktadır.

 

İş Alanları

Mezunlarımız, müzeler, merkez laboratuvarları, galeriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki ilgili birimler, kazı çalışmaları gibi birçok iş alanındaki konservasyon ve restorasyon çalışmalarında konservatör ve restoratör olarak görev yapmaktadırlar.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Ömer Yiğit ARAL

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Cemile KAPTAN

Dr. Öğr. Üyesi Özer AKTİMUR

 

Bölüm Sekreteri

Yalçın İNCEKILIÇ

Telefon

0212 252 1600 / 5660

e-posta

sanateserleri@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences