GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin 1926’da “Güzel Sanatlar Akademisi” adını almasından sonra, dönemin Akademi Müdürü Namık İsmail Bey tarafından 1927 yılında “Afiş Atölyesi” adı altında kurulan Bölüm, ülkemizde grafik tasarım eğitimi veren ilk kurumdur. Kuruluşundan başlayarak  1932 yılına kadar Avusturyalı Eric Weber tarafından yönetilen Afiş Atölyesi’nin başkanlığına, 1932-1940 arasında Mithat Özar, 1940 ile 1950 yılları arasında da Zeki Faik İzer, 1950 ve 1988 yılları arasında Namık Bayık getirilmiştir. 1967’de “Grafik Atölyesi” adını alan Afiş Atölyesi, 1982 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nin üniversite statüsüne geçmesi ve “Mimar Sinan Üniversitesi” adını almasının ardından “Grafik Bölümü” olarak isimlendirilmiştir. Prof. Namık Bayık’ın 1988 yılında emekli olmasından sonra, 1988-90 ve 1994-96 yılları arasında iki defa olmak üzere bölüm başkanlığı görevinde bulunan Prof. Süleyman Saim Tekcan, bölümde bilgisayar atölyesini kuran isim olmuştur. Grafik Tasarım Bölümü, 2013 ve 2017 yıllarında Domus Tasarım Dergisi tarafından yapılan ve Avrupa’nın 600 tasarım okulunun değerlendirildiği çalışmalar sonucunda Avrupa’nın en iyi 50 tasarım okulu listesinde gösterilmiştir. Bölümün, Grafik Tasarım olan adı 2020 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Grafik Tasarımı olarak değiştirilmiştir.

Grafik Tasarım Bölümü, 10.04.2023 tarihli Bölüm Kurulu’nda oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda, 29.11.22023 tarihli 33/04 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 13.03.2024 tarihli uygunluğuyla eğitim-öğretim programlarını İletişim Fakültesi’nde yürütmeye başlamıştır.

Programın Amacı

İletişim medyalarının hızla gelişimi, grafik tasarımın görsel iletişim dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımların yaratılmasına yol açmaktadır. Bu koşullar doğrultusunda Bölümde verilen eğitim, çağdaş ve etkin görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel değişimleri izleyen, kavrayan, sorgulayan, bilinçli ve mesleki alanında ihtisaslaşmış grafik tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programlar

Bölümü programında, grafik tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, faaliyet raporu ve benzeri ürünler, birbirine eklemlenen elemanlardan meydana gelen tek bir projenin unsurları olarak ele alınır. Bu konuları desteklemek veya öğrencilerin yaratıcı niteliklerini geliştirmek üzere programlanan derslerde resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve yeni görsel buluşlara yönelmeleri sağlanır. Dijital tasarımın çeşitli alanları da eğitim programında yer alır. Grafik Tasarımı Bölümü’ndeki dört yıllık  eğitim ve öğretim programın ilk iki yılını kapsayan 4 yarı yılda, tasarımın temel sorunlarını ele alan zorunlu dersler ağırlıktadır. Beşinci yarıyıldan başlayarak seçmeli dersler, giderek artan oranda yedinci yarı yılın sonuna kadar devam eder. Tüm derslerini başarmış olan öğrenci, sekizinci yarı yılda, “Grafik Tasarım VI” dersi için hazırladığı diploma projesini jüriye sunarak mezun olur.

Bölüm, 1996 yılından bu yana düzenlediği uluslararası organizasyonlarla, yurtdışından ve yurtiçinden grafik tasarımcıların ve öğrencilerin de katıldığı çeşitli seminer ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Eğitim yılı içinde belli aralıklarla grafik tasarım disiplinine yönelik alanlardan çağrılan konukların yürüttüğü eğitim projeleri, öğrencilerin meslekleriyle ilgili yenilikler, eğilimler hakkında bilgilenmelerini ve eğitim formasyonlarının gelişimini desteklemektedir. Grafik Tasarım Bölümü, lisans eğitiminin yanı sıra, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla da grafik tasarımda ihtisaslaşmaya yönelik akademik ve bilimsel eğitime katkı sunmaktadır.

İş Alanları

Grafik Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar, tasarım stüdyolarının, reklam ajanslarının, tasarım ve kurumsal kimlik sorumlusu veya danışmanı olarak görevler alabilecekleri gibi, kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest çalışabilir ya da sanat ve tasarım ortamlarında üretim yapabilirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Çetin TÜKER

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Başak ÜRKMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Umut SÜDÜAK

Bölüm Sekreteri

Zahide TURAN

Telefon

0 212 252 1600 / 4461

e-posta

grafiktasarim@msgsu.edu.tr

grafik.tasarimi@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences