MÜZİK BÖLÜMÜ

T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK BÖLÜMÜ

 

İLGİLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜNCEL BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ İLE GİRİŞ ve SINAV KILAVUZU NİSAN AYINDA DUYURULARDA AÇIKLANACAKTIR.

https://msgsu.edu.tr/tum-duyurular/

MSGSÜ İDK MÜZİK VE BALE ORTAOKULU SINIF GİRİŞ SINAVI
(MÜZİK PROGRAMI)

  • İlköğretim 5. sınıfa geçen öğrenciler MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu giriş sınavlarına başvurabilirler.
  • Müzik Bölümü Giriş Sınavları, “I. Eleme: Duyuş”, “II. Eleme: Bilişsel Beceri” ve “III. Eleme: Çalgıya Fiziksel Uygunluk ve Bedensel Koordinasyon Farkındalığı” adı altında üç aşamalı olarak gerçekleştirilir.
  • Sınav komisyonu Müzik Bölüm Başkanı, ilgili Anasanat Dalı Başkanları, ilgili Sanat Dalı Başkanları ile Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur.

1.Eleme:

Duyuş: Aday sınav komisyonu tarafından piyano ile çalınarak verilecek tek ses, iki ses, üç sesli akor ve tek sesli ezgiyi sesle, ritimleri vuruşla tekrar ederek hafıza, duyuş, kavrayış ve müzikal yeteneklerine ilişkin soruları yanıtlar. Bu sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan alan adaylar II. Eleme Sınavına girmeye hak kazanırlar.

2.Eleme:

Bilişsel Beceri: MEB Matematik ve Türkçe müfredatları 2. 3. ve 4. sınıfların düzeyinde, 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu test, öğrencinin genel yetenek düşünme becerilerini ve bilgi edinme yeteneklerini değerlendirmeye yöneliktir. Öğrencinin müzik ve bale yeteneklerinin yanında genel bilişsel becerilerinin de sanatsal çalışmalarını sürdürebilecek yeterlikte olması gerekmektedir. Bu sınavda 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) puan alan adaylar III. Eleme Sınavına girmeye hak kazanırlar.

Örnek Bilişsel Beceri Testine bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:

Bilişsel Beceri Sınavı Örnek Sorular

III. Eleme:

Çalgıya Fiziksel Uygunluk ve Bedensel Koordinasyon Farkındalığı: Sınav komisyonu adayı sanat dallarının gerektirdiği farklı fizyolojik beceriler, yapısal özellikler ve bedensel koordinasyon farkındalığı yönlerinden değerlendirir. Çalgıya Fiziksel Uygunluk değerlendirmesi sınav komisyonunun Çalgı eğitimi yürüten Anasanat Dalları üyeleri tarafından, Bedensel Koordinasyon Farkındalığı değerlendirmesi sınav komisyonunun Teori Sanat Dalı üyesi tarafından 100 (yüz) üzerinden yapılır. III. Eleme sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan altında kalan adaylar elenir. 70 ve üzerinde puan alan adayların uygun bulunduğu çalgı ve III. Eleme Sınav puanı belirlenir.

Çalgıya Fiziksel Uygunluk değerlendirmesi aşağıdaki kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir:

– El yapısı ve formu
– Bedensel ögelerin (kol, boyun, el) uzunluğu – Parmak esneklik derecesi ve kas direnci
– Parmak temas noktası, tırnak yapısı
– Sağ ve sol el/kol koordinasyonu
– Dudak, diş, çene ve ağız yapısı
– Nefes kapasitesi

MSGSÜ İDK MÜZİK ve SAHNE SANATLARI LİSESİ 9. SINIF GİRİŞ SINAVI
(MÜZİK PROGRAMI)

  • Müzik Bölümü 9. Giriş Sınavı “I. Eleme: Çalgı Giriş Sınavı” ve “II. Eleme: Solfej Giriş Sınavı” adı altında iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
  • Sınav komisyonları Müzik Bölüm Başkanı, ilgili Anasanat Dalı Başkanları, ilgili Sanat Dalı Başkanları ile Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur.
  • Öğrenci alınacak sınıflar kontenjan dahilinde belirlenip güncel duyurularda açıklanır. Kontenjanlar her eğitim-öğretim yılında farklılıklar gösterebilir. Sınıf kontenjanlarının dolu olması durumunda Seviye Tespit sınavları yapılmayabilir.

Çalgı Giriş Sınavı (I. Aşama): Çalgı Giriş Sınavında adaylar çalgı komisyonu karşısında ilgili sanat dalının seviyesi ve müfredatına uygun seviye sınavı repertuvarını seslendirirler. Çalgı Giriş Sınavında başarı gösteren adaylar Solfej Giriş Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu aşamada başarı gösteremeyen adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar.

Çalgı Giriş Sınavı – Sınav programı bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:

MSGSÜ İDK 9. Sınıfa (Liseye) Giriş Seviye Sınavı Programları için tıklayınız.

Solfej Giriş Sınavı (II. Aşama): İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar solfej giriş sınavlarına girerler. Solfej Giriş Sınavı ilan edilen tarihte ilki sabah yazılı sınav, ikincisi öğleden sonra sözlü sınav olmak üzere iki oturumda yapılır. Yazılı sınavda duyuş, dikte ve teori soruları sorulur. Okuma sınavında ise piyano eşlikli parçalar, ritim okuma parçaları, ritim okuma deşifresi ve piyano eşlikli deşifre istenir. Okuma Sınavında sorulacak eşlikli ve ritim parçalarını içeren güncel dosya, sınavdan iki hafta önce Solfej Giriş Sınavı dosyası web sayfasının duyurular bölümünde ilan edilir.

Solfej Giriş Sınavı – Örnek Dosyaya aşağıdaki linkten erişilebilir:

Lise Giriş Örnek Sınav Dosyası için tıklayınız.

MSGSÜ İDK MÜZİK VE BALE ORTAOKULU
MSGSÜ İDK MÜZİK ve SAHNE SANATLARI LİSESİ
SEVİYE TESPİT SINAVLARI
(MÜZİK PROGRAMI)

  • Müzik Bölümü ara sınıflara (6., 7., 10., 11. sınıflar) öğrenci kabulü için Seviye Tespit Sınavına başvuru yapılır. Bu sınav “I. Eleme: Çalgı Sınavı” ve “II. Eleme: Solfej Sınavı” adı altında iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
  • Sınav komisyonları Müzik Bölüm Başkanı, ilgili Anasanat Dalı Başkanları, ilgili Sanat Dalı Başkanları ile Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur.
  • Öğrenci alınacak sınıflar kontenjan dahilinde belirlenip güncel duyurularda açıklanır. Kontenjanlar her eğitim-öğretim yılında farklılıklar gösterebilir. Sınıf kontenjanlarının dolu olması durumunda Seviye Tespit sınavları yapılmayabilir.

Çalgı Seviye Tespit Sınavı (I. Aşama): Çalgı Seviye Tespit Sınavında adaylar çalgı komisyonu karşısında ilgili sanat dalının seviyesi ve müfredatına uygun seviye sınavı repertuvarını seslendirirler. Çalgı Seviye Tespit Sınavında başarı gösteren adaylar Solfej Seviye Tespit Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu aşamada başarı gösteremeyen adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar.

Müzik Bölümü Anasanat Dalları, Sanat Dalları Ara Sınıflara (6, 7, 10, 11) Giriş Seviye Sınavı Programları bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:
MSGSÜ İDK Ara Sınıflara (6, 7, 10, 11) Giriş Seviye Sınavı Programları için tıklayınız.

Solfej Seviye Tespit Sınavı (II. Aşama): İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar Solfej Seviye Tespit Sınavlarına girerler. Solfej Seviye Tespit Sınavı ilan edilen tarihte ilki sabah yazılı sınav, ikincisi öğleden sonra sözlü sınav olmak üzere iki oturumda yapılır. Yazılı sınavda duyuş, dikte ve teori soruları sorulur. Okuma sınavında ise piyano eşlikli parçalar, ritim okuma parçaları, ritim okuma deşifresi ve piyano eşlikli deşifre istenir. Okuma sınavında sorulacak eşlikli ve ritim parçalarını içeren güncel dosya, sınavdan iki hafta önce Solfej Seviye Tespit Sınavı dosyası web sayfasının duyurular bölümünde ilan edilir.

Solfej Seviye Tespit Sınavı – Örnek Dosyalara aşağıdaki linkten erişilebilir:

5. Sınıf Seviye Tespit Sınavı – Örnek Sınav Dosyası (6.Sınıfa Giriş) için tıklayınız.
6. Sınıf Seviye Tespit Sınavı – Örnek Sınav Dosyası (7.Sınıfa Giriş) için tıklayınız.
10. ve 11. Sınıf Seviye Tespit Sınavı – Örnek Sınav Dosyası için tıklayınız.
https://msgsu.edu.tr/akademik/istanbul-devlet-konservatuvari/duyurular/

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences