MÜZİK BÖLÜMÜ

T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK BÖLÜMÜ

İLGİLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜNCEL BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ İLE SINAV KILAVUZU NİSAN AYINDA DUYURULARDA AÇIKLANACAKTIR.

MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne bağlı Anasanat Dallarında aşağıdaki seviyelerde eğitim verilmektedir;

  • MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 5.,6.,7.,8. sınıflar
  • MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 9.,10.,11.,12. Sınıflar
  • MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Lisans 1,2,3,4. sınıflar

https://msgsu.edu.tr/tum-duyurular/

MSGSÜ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU GİRİŞ SINAVLARI

İlköğretim 5. sınıfa geçen öğrenciler MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu giriş sınavlarına başvurabilirler.
Müzik Bölümü Giriş Sınavları, “Duyuş Sınavı (I.Eleme)” ve “Çalgı Uyumluluk Sınavı (II. Eleme)” sınavları adı altında iki aşamalı olarak yapılır.

1- Duyuş Sınavı (I. Eleme): Aday sınav komisyonu tarafından piyano ile çalınarak verilecek tek ses, iki ses ve üç sesli akor, tek sesli ezgiyi sesle, ritimleri vuruşla tekrar ederek duyuş, hafıza, kavrayış, müzikal ve sanatsal yeteneklerine ilişkin soruları yanıtlar.

2- Çalgı Uyumluluk Sınavı (II. Eleme): Duyuş sınavını (I. Eleme) geçen adaylar, sınav komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili Sanat Dalı’nın gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesine alınırlar. Başarılı bulunan adaylar sınav komisyonunun kararı doğrultusunda, kontenjanlar dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenen sanat dalına kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

MSGSÜ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK ve SAHNE SANATLARI LİSESİ 9. SINIFA GİRİŞ SINAVLARI

Öğrenci alınacak sınıflar kontenjan dahilinde belirlenip güncel duyurularda açıklanır.[2] Kontenjanlar, eğitim-öğretim yılında farklılıklar gösterebilir. Sınıf kontenjanlarının dolu olması durumunda seviye sınavları yapılmayabilir.

  • Çalgı Giriş Sınavı (I. Aşama): Çalgı Giriş Sınavında adaylar çalgı komisyonu karşısında ilgili sanat dalının seviyesi ve müfredatına uygun seviye sınavı repertuvarını seslendirirler. Çalgı Giriş Sınavında başarı gösteren adaylar Solfej Giriş Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu aşamada başarı gösteremeyen adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar.

Müzik Bölümü Anasanat Dalları, Sanat Dalları (Çalgı) giriş sınavı programı bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:

MSGSÜ İDK 9. Sınıfa (Liseye) Giriş Seviye Sınavı Programları için tıklayınız.
Lise Giriş Örnek Sınav Dosyası için tıklayınız.

  • Solfej Giriş Sınavı (II. Aşama): İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar solfej giriş sınavlarına girerler. Solfej Giriş Sınavı ilan edilen tarihte ilki sabah yazılı sınav, ikincisi öğleden sonra sözlü sınav olmak üzere iki oturumda yapılır. Yazılı sınavda duyuş, dikte ve teori soruları sorulur. Okuma sınavında ise piyano eşlikli parçalar, ritim okuma parçaları, ritim okuma deşifresi ve piyano eşlikli deşifre istenir. Okuma Sınavında sorulacak eşlikli ve ritim parçalarını içeren güncel dosya, sınavdan iki hafta önce Solfej Giriş Sınavı dosyası web sayfasının duyurular bölümünde ilan edilir.
  • Yardımcı Piyano Seviye Sınavı (III. Aşama): Piyano Sanat Dalı hariç diğer sanat dallarına başvuran adaylar için geçerlidir. İlk iki aşamayı geçen Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, Arp Sanat Dalı ile Gitar Sanat Dallarına başvuran adaylar, açıklanan gün ve saatte Yardımcı Piyano Seviye Sınavında sınav komisyonu karşısında ilgili seviye ve müfredata uygun seviye sınavı repertuvarını piyanoda seslendirirler.
  • Yardımcı Piyano Seviye Sınavı Programı bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:

MSGSÜ İDK Yardımcı Piyano Seviye Sınavı Programları için tıklayınız.

ARA SINIFLARA SEVİYE SINAVLARI

MSGSÜ İstanbul Devlet Müzik ve Bale Ortaokulu 6.,7. sınıflar
MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 10.,11.Sınıflar

Öğrenci alınacak sınıflar kontenjan dahilinde belirlenip güncel duyurularda açıklanır.[2] Kontenjanlar, eğitim-öğretim yılında farklılıklar gösterebilir. Sınıf kontenjanlarının dolu olması durumunda seviye sınavları yapılmayabilir.

  • Çalgı Seviye Sınavı (I. Aşama): Çalgı Seviye Sınavında adaylar çalgı komisyonu karşısında ilgili sanat dalının seviyesi ve müfredatına uygun seviye sınavı repertuvarını seslendirirler. Çalgı Seviye Sınavında başarı gösteren adaylar Solfej Seviye Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu aşamada başarı gösteremeyen adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar.

Müzik Bölümü Anasanat Dalları, Sanat Dalları Ara Sınıflara (6, 7, 10, 11) Giriş Seviye Sınavı Programları bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:
MSGSÜ İDK Ara Sınıflara (6, 7, 10, 11) Giriş Seviye Sınavı Programları için tıklayınız.

  • Solfej Seviye Sınavı (II. Aşama): İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar solfej seviye sınavlarına girerler. Solfej Seviye Sınavı ilan edilen tarihte ilki sabah yazılı sınav, ikincisi öğleden sonra sözlü sınav olmak üzere iki oturumda yapılır. Yazılı sınavda duyuş, dikte ve teori soruları sorulur. Okuma sınavında ise piyano eşlikli parçalar, ritim okuma parçaları, ritim okuma deşifresi ve piyano eşlikli deşifre istenir. Okuma Sınavında sorulacak eşlikli ve ritim parçalarını içeren güncel dosya, sınavdan iki hafta önce Solfej Seviye Sınavı dosyası web sayfasının duyurular bölümünde ilan edilir.
  • Yardımcı Piyano Seviye Sınavı (III. Aşama): Piyano Sanat Dalı hariç diğer sanat dallarına başvuran adaylar için geçerlidir. İlk iki aşamayı geçen Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, Arp Sanat Dalı ile Gitar Sanat Dallarına başvuran adaylar, açıklanan gün ve saatte Yardımcı Piyano Seviye Sınavında sınav komisyonu karşısında ilgili seviye ve müfredata uygun seviye sınavı repertuvarını piyanoda seslendirirler.

5. Sınıf Örnek Sınav Dosyası (6.Sınıfa Giriş) için tıklayınız.

6. Sınıf Seviye Örnek Sınav Dosyası (7.Sınıfa Giriş) için tıklayınız.

Yardımcı Piyano Seviye Sınavı Programı bilgilerine aşağıdaki linkten erişilebilir:
MSGSÜ İDK Yardımcı Piyano Seviye Sınavı Programları için tıklayınız.

https://msgsu.edu.tr/akademik/istanbul-devlet-konservatuvari/duyurular/
https://msgsu.edu.tr/akademik/istanbul-devlet-konservatuvari/bolumler/muzik-bolumu/duyurular/

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences