KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

Tarihçe

2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 4 yıllık lisans eğitimi vermek üzere kurulmuş, ilk öğrencilerini 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında almıştır. Türkiye’nin kültür varlıklarının korunması ve onarılması için kurulmuş ilk ve tek okuludur.

Programın Amacı

Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini yansıtan her türlü varlığın özgün haliyle korunması ve  gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerekli konservasyon ve restorasyon işlemlerini öğretmek, bu alanda çalışmak üzere  uluslararası niteliklerde uzmanların yetişmesini sağlamak,  koruma ve onarıma süreçlerinin çağdaş standartlar içinde  yapılmasına öncülük etmek, ülkemizdeki kültürel ve tarihi zenginliğin sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde korunması için nitelikli eğitim programları yürütmek okulun temel amacıdır.

Programlar

“Koruma Anabilim Dalı” ile “Onarım Anasanat Dalı” şeklinde iki odak etrafında program yürütülen okulda kimya, fizik, biyoloji gibi bilimlerin kazanımlarıyla gelişen çağdaş koruma ve onarım yöntemleri öğretilir. Üniversitemizin “Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Merkezi Araştırma Laboratuvarı, gelişmiş ve kapsamlı teknolojik altyapısı ile okulda yürütülen derslerin uygulama alanı olarak programlara destek verir.

İş Alanları

Dört yıllık lisans eğitimi sonunda, Taş Devri’nden günümüze dek insan elinden çıkma eserlerde kullanılan malzemelerin, ileri analiz yöntemleri uygulanarak tanımlanması, bozulma nedenlerinin anlaşılması ve doğru şekilde korunması ve onarılması konusunda bilgili, disiplinlerarası çalışma prensibini benimsemiş birer uzman olarak mezun olan öğrencilerimiz, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığının ve yerel yönetimlerin bünyeside kültür varlıklarını koruma ve onarım kapsamında yütürülen her alanda çalışma imkanına sahip olduğu gibi devlet müzelerinin ve özel müzelerin çeşitli birimlerinde de görev alır.

İletişim

Müdür V.

Doç. Dr. M. Nilüfer KİRAZ

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi M. Selin SUNAY YAPIŞKAN

Bölüm Sekreteri

Hülya BARUĞ

Telefon

0212 246 00 11 Dahili :5082

e-posta

yuksekokul@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences