ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

Tarihçe

Endüstriyel tasarım öğretimi, ülkemizde ilk kez 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu (UESYO) kapsamında kurulmuştur. 1972 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümü eğitim ve öğretim programına başladı. 1979 yılında, Endüstri Tasarımı Bölümü, Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü (ETAYE) kurulur. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeniden yapılanma aşamasında İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ayrı programlar olarak yapılanır. 1981 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşürken Mimarlık Fakültesi’ne bağlanır ve 4 yıllık öğretim programına geçilir. Bölümün adı 2020 yılında Endüstriyel Tasarım olarak değişmiştir.

Programın Amacı

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün temel amacı, Üniversitenin kendi kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamı içinde yaratıcı çözümleri hayata geçirecek yetkin endüstri tasarımcılarını yetiştirmektir. Dünya Tasarım Organizasyonunun (WDO) güncel tanımına göre endüstriyel tasarım, yenilikçiliği yönlendiren, iş başarısı oluşturan ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler aracılığıyla daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir. Endüstriyel tasarım bir ürünü, sistemi, hizmeti, deneyimi veya işi daha iyi hale getirmek amacıyla sorunları çözmek ve birlikte çözümler yaratmak için yaratıcılığı kullanan disiplinler arası bir meslektir. Ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda yeni değer ve rekabet avantajı sağlamak için inovasyon, teknoloji, araştırma, işletme ve müşterileri birbirine bağlar.Endüstriyel tasarımcılar, insanı sürecin merkezine yerleştirir. Empati yoluyla kullanıcı ihtiyaçlarını derinlemesine anlarlar ve ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler tasarlamak için pragmatik, kullanıcı merkezli bir problem çözme süreci uygularlar. İnovasyon sürecinde stratejik paydaşlardır ve çeşitli mesleki disiplinler ve ticari çıkarlar arasında köprü kurmak için benzersiz bir konuma sahiptirler. Çalışmalarının ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine ve birlikte daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmaya yönelik katkılarına değer verirler.

Programlar

4 yıllır Lisans programının yanında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Yüksek Lisans ve Doktora programları yürüten Endüstriyel Tasarım Bölümü, programlarını küresel gelişmeleri yakından izleyerek alanın kuramsal araştırma ve uygulamalarla gelişmesine katkı sağlamak, sektöre nitelikli tasarımcı yetiştirmek ve  endüstriyel tasarım mesleği açısından özgün bir ekol oluşturmak hedefiyle oluşturulmuştur. Bölümde, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla ilgili programlar geliştirilmiştir. Bu programlar içinde, “üretim-­tüketim-yatırım” kapsamındaki her türlü araç gereç, ulaşım, otomotiv, ambalaj gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır. Endüstrinin bu önemli alanlarında ortaya çıkan gerçek tasarım ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çözümlenmesi gereken çok yönlü sorunlar, endüstriyel tasarım programının yapısını oluşturmaktadır.

İş Alanları

Endüstriyel tasarımcıların danışman ya da firma çalışanı olarak verdiği hizmetlerden, elektrikli ev aletleri, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, seramik sağlık gereçleri, mutfak gereçleri, sofra ürünleri ve aksesuarları, kişisel aksesuarlar, ambalaj, ev ve ofis mobilyası, kent mobilyası, aydınlatma ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerden firmalar yararlanır. Sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları da endüstriyel tasarımcıların uzmanlığından yararlanabilirler. Kurulduğu günden bu yana Akademi geleneğinden aldığı güçle yürüttüğü programlarıyla, Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları Türkiye’de endüstriyel tasarım hizmeti talep eden paydaşlar tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Henüz öğretim ve eğitim süreci içinde bulunan öğrencilerin, öncelikle endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yakından ve açık olarak tanıyabilmeleri için gereken işbirliği kanalları  kurulabilmektedir. Yarışmalar, projeler ve stajlarla öğrencilerin endüstri kuruluşları ile yakınlaşmaları ve gelecekte de yeteneklerine uygun çalışma alanlarına yaklaşabilmeleri sağlanır.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. S. Meltem ŞEN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Ilgım EROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Koray TİRYAKİOĞLU

Bölüm Sekreteri

Hürriyet AKSÖZ

Telefon

0 (212) 393 34 69

0 (212) 252 16 00 Dahili: 4381

e-posta

entas@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences