MİMARLIK BÖLÜMÜ

Tarihçe

1882’de kurulan “Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’de açılan üç bölümden biri Mimarlık’tır. Güzel sanatlara ve estetiğe ağırlık veren Fransız Ecole de Beaux Arts sistemini örnek alan ve Fransız mimar Alexander Vallaury’nin tasarladığı binada 2 Mart 1883 tarihinde derslere başlayan Mimarlık Bölümü hocaları arasında, her biri döneminin önde gelen mimarlarından olan Alexander Vallaury, Guilio Mongeri, Kemalettin Bey ve Vedat Bey gibi isimler yer alır. 1928 yılında adı “Güzel Sanatlar Akademisi” olarak değişen kurumun yöneticisi Namık İsmail Bey, Mimarlık Bölümünün yeniden yapılandırılması için o dönemde Türkiye’de bulunan İsviçreli mimar Ernst Egli’yi bölümde yeni bir program oluşturmak üzere davet eder. Egli, 1930-36 yılları arasında Akademi’nin eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapar. Bölümün eğitim süresi yeni program doğrultusunda 5 yıla çıkartılır. Bu eğitimin sonucunda yüksek mimar unvanıyla mezun veren Mimarlık Bölümü bir yandan da ülkedeki imar faaliyetleri içinde etkin olarak yer almaya devam eder. Egli’nin ayrılmasından sonra yerine geçen Taut gibi yabancı hocaların yanı sıra Sedad Hakkı Eldem, Arif Hikmet Holtay, Feridun Akozan, Halit Femir, Seyfettin Arkan, Mehmet Ali Handan, Nazmi Yaver Yenal, Rebii Gorbon, Asım Mutlu, Utarit İzgi gibi mimarlar, Bölümde hocalık yapmış değerli isimlerden bazılarıdır. 1982 tarihinde Akademi’nin “Mimar Sinan Üniversitesi”ne dönüşmesiyle birlikte Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleriyle birlikte Mimarlık Fakültesi çatısı altında toplanır. Aynı dönemde, Mimarlık Bölümüne giriş Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî sınava bağlanır ve mimarlık eğitimi 4 yılla iner.

Programın Amacı

Ülkemizin mimarlık eğitimi tarihinde köklü geçmişiyle özel bir konumu ve önemi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü, geçmişinden günümüze sürdürdüğü eğitim anlayışıyla ülkemizde  mimarlığının uygulama ve kuram alanında özgün değerlerinin yaratılmasında, sorgulanmasında ve nesillere aktarılmasında öncüdür. Mimarlık Bölümünün misyonu, günümüzün değişen koşullarında, özünü ve kimliğini koruyarak çağdaş mimarlık eğitimi alanında uluslararası platformdaki varlığını sürdürmektir. Buna bağlı olarak Bölümün eğitim programlarında, bilimsel ve sanatsal becerileri geliştiren, yaratıcılığa imkan tanıyan, mimarın ve mimarlığın toplumsal ve kültürel sorumluluğunu vurgulayan, araştırmacı, sorgulayıcı, düşünce geliştirici bir yaklaşım amaçlanır. Geçmişinden bu yana sürdürdüğü gelenekle, özellikle bir dünya kültür kentinin ve tarihinin eğitim kurumu olarak kuram ve uygulama alanlarını sentezleyen, bireyin mesleki ve toplumsal rolünü tartışan, sürdürülebilirlik anlayışını çok yönlü ele alan Bölüm, bu felsefesini eğitimine de yansıtmayı hedefler.

Programlar

Mimarlık Bölümünde dört yıllık Mimarlık Lisans programının yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında 2003 yılından itibaren kredili sisteme geçen Mimarlık Bölümünde yine aynı yıldan itibaren başlayan ERASMUS değişim programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci değişimi yoluyla eğitimde uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Mimarlık Bölümü, Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından 2023 yılında 6 yıllık ulusal tam akreditasyona layık görülmüştür. Mimarlık Bölümü eğitiminin uluslararası alandaki eşdeğerliği ve tanınırlığı ise, RIBA (Birleşik Krallık Mimarlar Enstitüsü) destekli UNESCO-UIA Geçerlilik Onaylama Sistemi’ne yapılan başvuru sonrasındaki değerlendirmelerde UNESCO-UIA Mimarlık Eğitimi tüzüğüne tam uygunluk sağladığı görüldüğünden, Lisans/ Bachelor (4 yıl tam zamanlı) ve Yüksek Lisans/ Master (2 yıl tam zamanlı) eğitimleri bağlamında, Aralık 2022’den Aralık 2027’ye kadar geçerli olmak üzere, 5 yıl süreyle onaylanmıştır.

İş Alanları

Mimarlık Lisans Programından mezun olan öğrenciler, inşaat, tasarım ve danışmanlık firmalarında iş imkânı bulabilmekte veya serbest mimar olarak disiplinin tasarım ve uygulama alanlarında çalışmalarını sürdürebilmektedir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İlkay KOMAN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. N. Volkan GÜR

Dr. Öğr. Üyesi Gülce Güleycan OKYAY BAYAZİT

Bölüm Sekreteri

Seyhan YAZICI

Telefon

0 (212) 393 34 62

0 (212) 252 16 00 Dahili: 4311

e-posta

mimarlik@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences