Şehir ve Bölge Planlama

Tarihçe

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1982 yılında, üniversitenin 100. yılında kurulmuştur ve o  günden bu yana öğretime, araştırmaya yönelik faaliyetlerini evrensel değerler ve güncel yaklaşımlar rehberliğinde sürdürmektedir.

Programın Amacı

Şehir ve bölge planlama, değişen dünya düzeni içinde giderek önem kazanan ve tanınırlığı artan bir bilim ve meslek alanıdır. Şehir ve bölge plancısı, farklı büyüklüklerde ve farklı coğrafyalarda yer alan insan yerleşmelerinin mekânsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik potansiyellerini değerlendiren, kentsel sorunlara çözüm geliştiren, kentsel büyüme eğilimlerini yönlendirmede etkin rol oynayan bir meslek insanıdır. Buna göre Bölümümde, ulusal ve uluslararası düzeyde insan yerleşimlerini evrensel bir bakış ile sorgulayabilen, analiz edebilen, sentezleyebilen, geleceği öngörebilen ve vardığı sonuçlar itibariyle kararlar geliştirebilen, vizyoner plancılar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bölüm, öğrencilerine bir meslek alanının ötesinde gelişmiş araştırıcı/sorgulayıcı kapasite kazandırmayı da misyon edinmiştir.

Programlar

Geniş, yetkin ve disiplinlerarası bir akademik kadrosu olan Bölümde Şehircilik Anabilim Dalı ile Bölge Planlama Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim Dalı vardır. Şehircilik Anabilim Dalı, kendi içinde Kentsel Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalları olmak üzere 3 bilim dalından oluşmaktadır. Bölge Planlama Anabilim Dalı bünyesinde ise ayrıca bir bilim dalı bulunmamaktadır. Şehir ve Bölge Planlama lisans programı öğrencilerine dört yıllık lisans öğrenimi süresince kuramsal ve uygulamalı dersler ile planlama atölyeleri üzerinden yukarıda açıklanan formasyon verilmektedir. Kuramsal dersler, bir yandan planlama kavramını evrensel ve yerel ölçütleriyle aktarırken bir yandan da çok disiplinli bir meslek alanı olma çerçevesinde farklı disiplinlerden özel bilgiler sunarak planlama sürecinde gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Öğretim programlarının omurgasını oluşturan planlama atölyelerinde her yıl seçilen kentler üzerinden kuramsal bilgilerin simülasyonu yapılmakta ve planlar üretilmektedir. Uygulama dersleri bu birikimi tasarım ile ilişkilendirmeye odaklanmakta, kaliteli yaşam çevreleri oluşturmada öğrencileri donanımlı kılmaktadır. Öğretim programının önemli bir parçası olan mesleki staj, öğrencilerin derslerde edindiği akademik bilgileri uygulayıcı kurumlarda deneyimlemesini sağlamaktadır. Gözlem ve Uygulama Stajı olmak üzere iki farklı kapsamda kazanılan bu deneyim hem mezuniyet sonrası için iş ortamı ile bağlantılar kurulması adına hem de öğrencinin kendi mesleki yeterliliklerini görebilmesi açısından önemlidir. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlar da yürüten Bölüm, disiplinlerarası yaklaşımın gereği olarak bütün programlarla yan dal oluşturmaya da açıktır.

Uluslararası düzeyde çeşitli üniversitelerle yapılan protokoller sayesinde öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğretimlerini ve tez araştırmalarını uluslararası akademik ortamlarda yapmalarına olanak sağlamaktadır. Bölüm, başta Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı olmak üzere, her akademik yıl toplam 42 değişim pozisyonu yaratabilecek bir uluslararası ilişkiler ağına sahiptir.

İş Alanları

Şehir ve Bölge Planlama öğretimi mezunları kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinde iş imkânı bulabilmektedir. Mezunlar yerel yönetimlerde, planlama alanında uygulama yapan Bakanlıklarda ve kamu kuruluşlarında farklı kademelerde çalışabilmektedir. Planlama öğretiminin sanat, tasarım, sosyal bilimler gibi temel alanları da kapsayan geniş perspektifi, öğrencileri farklı dallarda donanımlı hale getirmektedir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. İjlal KAYA ALTAY

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZAYDIN

 

Bölüm Sekreteri

Sevda Bal KILIÇ

Telefon

0 (212) 393 34 76

0 (212) 252 16 00 Dahili: 4361

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences