Kısmı zamanlı öğrenci

1-Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanlarına İlişkin koşullar:

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,

Üniversitemiz https://www.msgsu.edu.tr/news/NewsDetail.aspx?nid=3545 yönergesi uyarınca, birimlerin ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda her sezon yaklaşık 140 öğrenci kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmektedir. Bölümleri tarafından başvuruları kabul edilen öğrencilerin stajlarına ait SGK prim ödemeleri yapılmaktadır.

2- Üniversitemizin vakıf ya da anlaşmalı olduğu kurumlar tarafından verilen burs, yurt, yemek vb. imkanları içeren koşullar ile öğrencilerin belirli bir oranda çalışmaları sonucunda alabilecekleri ücretlere ilişkin bilgilendirme.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı, Üniversitemiz yemekhanesinde günlük 2000 kişilik yemek üretilmekte olup 4 kampüste dağıtım yapılmaktadır. Burs Koordinatörlüğünce belirlenen ve imkanı olmayan yaklaşık 100 öğrenciye ücretsiz yemek verilmektedir. Üniversitemizin Ortaköy’de bulunan bir adet Kız Öğrenci Yurdu bulunmakta olup, 1,3 ve 4 kişilik odalarla hizmet vermektedir.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences