Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Daire Başkan V.
: Faysal İNAN
Faysal İNAN
Telefon
: (0212) 252 16 00- 4275/ (0212) 293 90 26
(0212) 252 16 00- 4275/ (0212) 293 90 26
e-posta
: faysal.inan@msgsu.edu.tr
faysal.inan@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.