Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Etik Kurul Formları

Etik Kurul Onay Belgesi Başvuru Kontrol Listesi

Etik Kurul Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

Etik Kurul Proje Başvuru Formu

Lisansüstü Bilimsel Araştırma Eğiti Beyanı

Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Kurulu

Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
: Başkan
Başkan
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
: Üye
Üye
Prof. Dr. Ayşin SEV
: Üye
Üye
Prof. Dr. Vedat Nefer ŞENOĞUZ
: Üye
Üye
Prof. Dr. Ahmet Emrah ÇAKÇAK
: Üye
Üye
Prof. Dr. Zeliha Hale TOKAY
: Üye
Üye
Prof. Dr. Eylem Deniz
: Üye
Üye

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Prof. Dr. Güliz ERGİNSOY
: Başkan
Başkan

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.