SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Tarihçe

Eğitimimiz, Üniversitemizin Sanâyi-i Nefîse Mektebi Âlisi adıyla eğitime başladığı 1883’ten bu yana Sakızlı Ohannes Paşa’dan Vahid Bey’e ve 1928’de “Güzel Sanatlar Akademisi” ismini almasından sonra da Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Burhan Toprak’a, Mazhar Şevket İpşiroğlu’ndan Ahmet Kutsi Tecer’e devam eden bir geleneğe dayanmaktadır. Bölümümüz, kurumumuzun 1964’te adı “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi” olarak değişmesinden 1981’deki Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversite statüsüne geçerek “Mimar Sinan Üniversitesi”ne dönüşümüne kadar tüm bölümlere verilen sanat tarihi derslerini yürütürken, 1983 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurucu bölümü olarak “Arkeoloji ve Sanat Tarihi” adıyla teşekkül etmiştir. Arkeoloji’nin yeni bir bölüm olarak kendi lisans programını yürütmeye başladığı 1999 yılından itibaren Sanat Tarihi Bölümü eğitimine kesintisiz devam etmektedir.

Programın Amacı

Sanat Tarihi Bölümü bilimsel altyapıyla donanmış etkin bir sanat görüşü kazanmış, sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile sanat tarihi araştırmalarını, disiplinini uluslararası ortama taşıyacak, yetkin, özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, ürettiği bilgiyi evrensel boyutta yaymayı amaç edinmiş, kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak yurt içinde ve yurt dışında tanıtarak onları gelecek nesillere aktarma bilinciyle hareket eden sanat tarihçileri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Programlar

Disiplinlerarası yaklaşımı ile Sanat Tarihi Bölümü, lisansüstü programlarında öğrencilere belirledikleri alanlarda uzmanlaşma imkânı tanırken, lisans seviyesinde ise öğrencilerin çalışma alanlarını tanımalarına ve uzmanlaşmak istedikleri konularda gerekli görü ve disiplini geliştirmelerine olanak verir. Bölümümüz bu süreçte öğrencilerine diğer bölümlerden de dersler alabilmesi gözetilerek hazırlanmış programıyla farklı disiplinlerle beslenen çok yönlü bakış açılarını desteklemektedir.

Bu doğrultuda bölümde yürütülen lisans programında, tarihsel paralelliğe özen gösterilerek, Prehistorya, Mezopotamya, Ege, Mısır, Yunan-Roma, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk Sanatları, Bizans, Osmanlı Sanatı, Avrupa Sanatı, Modern Sanat, Çağdaş Sanat, Güncel Sanat ve sanat kuramları alanlarından oluşan kapsamlı bir zeminde öğretim yapılmaktadır. Öğrenciler, bahsi geçen konulardan müteşekkil zorunlu derslerden oluşan çekirdek bir programı takip ederken, uzmanlaşmak istedikleri alana dair, sanat tarihini çeşitli açılardan destekleyen metodoloji, mimarlık, resim, heykel, dekoratif sanatlar, küçük el sanatları, teknik çizim, kültür tarihi alanlarında zengin ve çeşitlendirilmiş seçmeli ders havuzuyla programı tamamlayabilmektedir.

Gerekli koşulları sağlayan bölümümüz lisans öğrencileri Felsefe, Sosyoloji, Tarih programlarında çift anadal; Arkeoloji, Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında yan dal yapabilmektedir.

İş Alanları

Sanat Tarihi Bölümü’nün dört yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, devlet müzeleri veya özel müzelerde, arşivlerde uzman ve araştırmacı olarak görev alabildikleri gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Milli Saraylar Dairesi’nde iş imkânı bulabilmektedir. Ayrıca özel sektörde rehberlik, danışmanlık gibi alanlarda ve sanat galerilerinde çalışabilirler. Gerekli koşulları yerine getiren mezunlar üniversitelerde öğretim elemanı, basın-yayın organlarında sanat danışmanı/yazarı, özel sektörde de sanat danışmanı/küratör olarak çalışabileceklerdir.

 

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nurcan YAZICI METİN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER

Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYAALP

 

Bölüm Sekreteri

Zerrin Meral ADAVER

 

Telefon

(0212) 246 00 11-5131

 

e-posta

sanat.tarihi@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences