RESİM BÖLÜMÜ

Tarihçe

Ülkemizde Resim sanatının eğitimi 1883 yılında açılan ve Mimar Sinan Üniversitesi’nin tarihsel kökenini teşkil eden Sanayi-i Nefise Mektebi’nde başlamıştır. 1928 yılından başlayarak Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’dan sonra da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında Resim Bölümü, diğer disiplinler yanında, 1981 yılına kadar,resim sanatçıları yetiştirme amacı yönünde eğitim veren ülkemizin yegane kurumu olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi’nin teşkilatı ve eğitiminin 1936-1937 yıllarında “yeniden kurulurcasına” düzenlenmesi sonucunda, bütün kurumla birlikte bölümümüz, Cumhuriyet Türkiyesi’nin yönelimi ve yapılanması paralelinde dinamik, çağdaş bir kimliğe kavuşmuştur. Bu kimlik, Cumhuriyetimizin her kurumunun kendi alanında olduğu gibi, Türk Sanatı’nı evrensel sanat bağlamında yerini bulması görevini üstlenebilecek bir kimliktir. 1981 yılıyla birlikte Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde üniversiteler bir teşkilatlanma içinde yerini aldıktan sonra Resim Bölümü’nün bu eğitim misyonu iyice pekişmiş olmaktadır. Bölümümüz şimdiye kadar, uzun süre alanında tek kurum olarak, Dünya Sanatı bağlamında Türk Sanatı’nı oluşturma görevini büyük ölçüde yerine getirmiş sayılabilir.

Programın Amacı

Resim Bölümü’nde sanat eğitiminin amacı, sanatçı adaylarının düşünsel, görsel ve sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesi, resim sanatının plastik diline özgü eleman ve ilkelerin özgün kimliği ortaya çıkaracak biçimde ve yetkinlikte öğretilmesi, sanat dünyasına katkı sağlayacak bireylerin, geleceğin sanatçılarının yetiştirilmesine imkân sağlanmasıdır.

Programlar

Resim Bölümü bünyesinde farklı üslupsal yaklaşımlar ile eğitim ve öğretimin yürütüldüğü beş resim atölyesi, altı uygulama atölyesi ve bir desen atölyesi yer almaktadır. Resim atölyeleri 1950’li yıllardan günümüze süreklilik gösteren mekânlarında lisans öğretimine devam etmektedir. Uygulama atölyeleri olan Gravür, Litografi, Serigrafi, Vitray, Fresk ve Halı Atölyeleri’nde çok çeşitli teknik uygulamalar ile sanatsal olanakların zenginliği öğrenciye aktarılmaktadır.

 

Resim Bölümü, Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı olarak Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik) düzeyde de eğitim-öğretim vermektedir.Çeşitli ülkelerin sanat okulları ile yapılan uluslararası anlaşmaları sayesinde Erasmus öğrenci değişim programları da bulunan Resim Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının açtıkları kişisel ve karma sergiler, jüri üyelikleri, Bölüm ve Fakülte adına katıldıkları sempozyumlar, seminerler ve paneller Resim Bölümünün akademik ve sanatsal faaliyetlerinin yanında öğrencilerinin sanat ortamına hazırlanmaları açısından önem arz etmektedir.

İş Alanları

Resim Bölümü mezunları  geleceğin sanatçıları olarak sanat dünyasında önemli misyon üstlenir. Ayrıca, eğitim alanındaki faaliyetlerde de sanat eğitimcisi olarak yer alır.

 

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. S. Özlem ÜNER

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Yasemin Nur ERKALIR

Doç. Erdal KARA

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞENGÜR

Bölüm Sekreteri

Zahide TURAN

Telefon

(0212) 252 16 00-4411

e-posta

resim@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences