FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Tarihçe

1978 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Fotoğraf Enstitüsü olarak kuruldu. 1994 yılında bünyesinde Fotoğraf Ana Sanat Dalı ve ona bağlı Sanat Fotoğrafı, Tanıtım Fotoğrafı ve Belgesel Fotoğraf Sanat Dallarının da yer aldığı Fotoğraf Bölümü’ne dönüştü.

Programın Amacı

Fotoğraf Bölümü, fotoğraf alanında hem sanat hem de teknik anlamda entelektüel düzeyi ve yetkinliği yüksek mezunlar vermeyi, çağdaş gelişmeler ışığında fotoğrafın gündemini oluşturmayı ve uluslararası platforma taşımayı amaçlar. Öğretim programını bilgi, yaratıcılık ve teknik yetkinlik ekseninde yapılandırılan Fotoğraf Bölümü, bu alanda sanatsal açıdan ve teknik alanda yetkinlik sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Programlar

Köklü akademi geleneğini devam ettiren üniversitenin en genç bölümlerinden biri olmanın enerjisi ve dinamizmiyle programlarımız sürekli yenilemektedir. Sektörel paydaşlarla kurulan güçlü ilişkiler ve birlikte yürütülen ortak projeler sayesinde alandaki teknolojik gelişmeler güncel olarak takip edilmekte ve öğretim programlarında değerlendirilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin ilk iki yılında kuramsal ve teknik derslerle desteklenen programda temel bilgiler kazandırılmaktadır. Bölüm öğrencileri, 8 dönemlik lisans programının ilk dört döneminde Temel Fotoğraf Bilgisi, Temel Sanat Eğitimi, Temel Fotografik Tasarım gibi temel derslerin yanı sıra Stüdyo Çekim Teknikleri ve Sayısal Fotoğraf gibi dersler alırlar. Daha sonra Portre Fotoğrafı, Basın Fotoğrafı, Belgesel Fotoğraf Tasarımı, Çağdaş Fotoğraf, Moda Fotoğrafı, Sanat Fotoğrafı Tasarımı ve Tanıtım Fotoğrafı Tasarımı gibi daha özel alanlarda devam ederler. İlerleyen dönemlerde üniversitemizde fotoğraf ile iletişimde olan farklı branşlardan da destek alır,  tasarım ve yaratıcılık temelinde proje bazlı çalışırlar. Gelişen teknolojilerine göre Bölümün programı sürekli güncellenmekle birlikte analog fotoğraf sistemleri öğretimi de sürdürülmektedir.

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programları, Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Bu programlarda güncel sanatta fotoğrafın kullanımı ve sunumunu irdeleyen teorik dersler, öğrencileri sanatsal üretime yönlendiren atölyeler ve uygulama dersleri ile alandaki becerileri geliştirilir.

Yurt dışında fotoğraf ve çağdaş sanat eğitimi veren yirmiyi aşkın üniversiteyle yapılan Erasmus+ anlaşması sayesinde düzenli olarak öğrenci ve akademisyen değişimi gerçekleştirilir.

2015 yılında kurulan  Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUAM), sanatsal ve bilimsel yaklaşımlarla, fotoğraf ve ilgili alanlarda araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, teori  ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmaları üstlenmek, alanla ilgili faaliyetlere destek olmak, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak, yaygın eğitime destek vermek, arşivleme ve yayın yapmak amacıyla çalışmakta, 2016 yılından bu yana Fotoğraf Bölümü ile birlikte Türkiye’nin ilk uluslararası fotoğraf kitabı festivali olan “İstanbul Fotokitap Festivali”ni düzenlemektedir.

İş Alanları

Fotoğrafın yer aldığı her alanda gerek Türkiye’de gerek uluslararası platformlarda söz sahibi olan mezunlarımız disiplinler arası bir vizyonnla önemli sanatsal faaliyetlerde de isimlerini duyurmuştur. Alandaki teknolojik yenilikleri takip ederek yetişen öğrencilerimiz, görsel kayıt cihazlarını kullanabilecek, teknik bilgiye dayalı her türlü fotoğraf çekimini profesyonel olarak gerçekleştirebilir. Bölümümüzdeki eğitim, mezunlarımız için özellikle tanıtım fotoğrafı sektöründe ve moda fotoğrafı alanında ticari olarak geniş imkanlar sağlar. Mezunlarımız yazılı basın, dijital medya, görsel iletişim, profesyonel fotoğraf stüdyoları, reklam ajansları, sanat galerileri, belgesel fotoğraf-film, sinema, tasarım atölyeleri, dijital pazarlama, televizyon ve habercilik, görüntü yönetmenliği, video çekimi ve editörlüğü, post prodüksiyon, fotoğraf editörlüğü gibi çeşitli alanlarda çalışma yetkinliğine sahiptir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Çetin ERGAND

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Seçkin TERCAN

Dr. Öğr.Üyesi Ebru Ceren UZUN UYSAL

Bölüm Sekreteri

Şehnaz AŞIR

Telefon

0212 252 1600 / 4451

e-posta

fotograf@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences