GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Enderun-ı Hümâyun’dan sonra ilk olarak 1915 yılında, Medresetül Hattatîn adı altında hat, tezhip, minyatür, cilt, ebru, âhâr, halı ve çini desenleri eğitimi verilmeye başlanmış, medreselerin kapanmasıyla bu okul Hattat Mektebi adıyla öğrenci yetiştirmeye devam etmiş ve 1929 yılında Şark Tezyini Sanatlar Mektebi adını almıştır. 1936 yılında Şark Tezyini Sanatlar Mektebi, Türk Tezyini Sanatlar Şubesi olarak, (daha sonra Türk Süsleme Bölümü adını alacaktır) Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin son resmî Reisül Hattatîn’i olarak bilinen Kâmil Akdik, Atatürk’ün harf devrimine kadar olan tüm resmî yazışmalarını yapan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altınbezer, hat, ebru ve cilt ustası Necmeddin Okyay, Süheyl Ünver, Rikkat Kunt, Kerim Silivrili, Emin Barın gibi alanının önemli isimleri Bölümün öğretim kadrosunda yer almıştır.

Programın Amacı

Geleneksel Türk sanatlarının özgün üslup ve desenleri yüzyıllardır farklı bölge ve
kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bölümün amacı öğrencilerine bir yandan geleneksel Türk sanatlarını öğretirken bir yandan da bu birikimi çağdaş tasarımın ilke ve yöntemleriyle özgün eserlere dönüştürebilecekleri nitelikli eğitim sunabilmektir.

Programlar

Bölüm, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Cilt Sanatı, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri ile Çini Tasarımı ve Onarımı olmak üzere beş anasanat dalından oluşmaktadır. Anasanat dallarının  programlarında minyatür, kalemişi ve ebru dersleri de yer alır. Ortak bir programın ardından öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine göre anasanat dallarından birine yönlendirilir. Geleneksel sanatların süregelen klasik eğitimine ek olarak programda bilgisayar destekli tasarım programları da öğretilir. Öğrenciler, sanatsal üretimlerinde klasik ve çağdaş yöntemlerini kullanabilecek teknoloji ve donanıma sahip olacak şekilde yetiştirilir.

İş Alanları

Mezunlar kendi atölyelerinde sanatsal çalışmalarını yürütebilecekleri gibi, kamu kurumları ve özel firmalarda tasarımcı olarak ya da alanla ilgili müze ve kütüphanelerin koleksiyonlarında, tarihi eserlerin restorasyon ekiplerinde  çalışabilirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Ö. Faruk TAŞKALE

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Timur BİLİR

Doç. Naime Didem ÖZ

Bölüm Sekreteri
Telefon

(0212) 245 23 61/ 4121

e-posta

geleneksel@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences