İstanbul Devlet Konservatuvarı

Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon
e-posta
Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR
Unvanı: Müdür/Müzikoloji Bölüm Bşk./Genel Müzikoloji Anabilim Bşk
Müdür/Müzikoloji Bölüm Bşk./Genel Müzikoloji Anabilim Bşk
Telefon: 0212 260 10 50/51 Dahili:2601
0212 260 10 50/51 Dahili:2601
e-posta: kivilcim.yildiz@msgsu.edu.tr
kivilcim.yildiz@msgsu.edu.tr
Doç. Dr. Erdem ÇÖLOĞLU
Unvanı: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Telefon: 0212 260 10 50/51 Dahili:2607
0212 260 10 50/51 Dahili:2607
e-posta: mesut.erdem.cologlu@msgsu.edu.tr
mesut.erdem.cologlu@msgsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARACI
Unvanı: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Telefon: 0212 260 10 50/51 Dahili:2603
0212 260 10 50/51 Dahili:2603
e-posta: ebru.soyuerden@msgsu.edu.tr
ebru.soyuerden@msgsu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Ahmet ALTINEL
Unvanı: Bestecilik ve Orkestra Şefliği ASD
Bestecilik ve Orkestra Şefliği ASD
Telefon:
e-posta:
Prof. Selen BUCAK
Unvanı: Piyano-Arp-Gitar ASD
Piyano-Arp-Gitar ASD
Telefon:
e-posta:
Doç.Nilay SANCAR
Unvanı: Yaylı Çalgılar ASD
Yaylı Çalgılar ASD
Telefon:
e-posta:

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.